Faktúry 2021

číslo faktúry Dodávateľ Adresa ičo Dátum prijatia faktúrovana suma by DPH Faktúrovaná suma s DPH v Eur Predmet faktúry Dátum zverejnenia
23210001 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 13.1.2021 359,00 € 359,00 € Spracovanie účtovníctva 20/12 20.1.2023
8,86301E+11 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 25.1.2021 2 099,75 € 2 099,75 € Poistné 26.01.-25.04.2021 20.1.2023
21006 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 3.2.2021 1 920,00 € 2 304,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/01 20.1.2023
7294072043 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 11.2.2021 4 723,09 € 5 667,71 € Spotreba elektrickej energie 01.-31.01.2021 20.1.2023
20210022 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 11.2.2021 1 080,00 € 1 296,00 € Poradenské služby vo VO 21/01 20.1.2023
23210002 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 17.2.2021 191,00 € 191,00 € Spracovanie účtovníctva 21/01 20.1.2023
210218053 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 18.2.2021 2 325,75 € 2 790,90 € Právne služby 21/01 20.1.2023
20210001 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 22.2.2021 2 566,67 € 3 080,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/01 20.1.2023
20210002 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 3.3.2021 2 566,67 € 3 080,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/02 20.1.2023
1022021 Jaroslav Švec – BALÚ Lúčna 13, 044 11 Geča 30654718 4.3.2021 2 000,00 € 2 000,00 € Služby čiastočnej správy a dohľad 21/02 20.1.2023
20211194 LAMA SK s.r.o. Tomášiková 30, Bratislava 821 01 36651311 10.3.2021 6 904,80 € 8 285,76 € Strážna služba 21/02 20.1.2023
7294537031 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 11.3.2021 4 682,73 € 5 619,27 € Spotreba elektrickej energie 01.-28.02.2021 20.1.2023
20210038 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 12.3.2021 720,00 € 864,00 € Poradenské služby vo VO 21/02 20.1.2023
1901040001 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 12.3.2021 2 608,30 € 3 129,96 € Dodávka tepla a TÚV 21/02 20.1.2023
8,86301E+11 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 15.3.2021 2 099,75 € 2 099,75 € Poistné 26.04.-25.07.2021 20.1.2023
21010 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 16.3.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/02 20.1.2023
2500277395 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 17.3.2021 6 437,66 € 7 725,19 € Spotreba vody 11.09.2020-10.03.2021 20.1.2023
23210005 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 17.3.2021 591,00 € 591,00 € Spracovanie účtovníctva a RUZ 21/02 20.1.2023
210320001 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 22.3.2021 2 349,00 € 2 818,80 € Právne služby 21/02 20.1.2023
2021007206 Profesia, spol. s r.o. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 35800861 22.3.2021 31,45 € 37,74 € Balík služieb na obdobie 22.3.2021-7.6.2021 20.1.2023
2021003 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 24.3.2021 1 666,67 € 2 000,00 € Dodanie služby na základe zmluvy za 21/02 20.1.2023
1032021 Jaroslav Švec – BALÚ Lúčna 13, 044 11 Geča 30654718 2.4.2021 2 000,00 € 2 000,00 € Služby čiastočnej správy a dohľad 21/03 20.1.2023
2021005 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 9.4.2021 1 666,67 € 2 000,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť na základe zmluvy 20.1.2023
21017 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 12.4.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/03 20.1.2023
20211660 LAMA SK s.r.o. Tomášiková 30, Bratislava 821 01 36651311 12.4.2021 7 432,25 € 8 918,70 € Strážna služba 21/03 20.1.2023
23210007 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 14.4.2021 191,00 € 191,00 € Spracovanie účtovníctva 21/03 20.1.2023
210415023 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 16.4.2021 957,00 € 1 148,40 € Právne služby 21/03 20.1.2023
210415035 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 16.4.2021 3 753,75 € 4 504,50 € Právne služby 21/03 20.1.2023
1901040001 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 19.4.2021 1 941,69 € 2 330,03 € Dodávka tepla a TÚV 21/03 20.1.2023
7292942441 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 19.4.2021 4 778,03 € 5 733,63 € Spotreba elektrickej energie 01.-31.03.2021 20.1.2023
8500002255 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 19.4.2021 88,43 € 106,12 € Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 20.1.2023
2021004 Ing. Paulína Černochová Sládkovičová 66,040 01 Košice 5861276311 19.4.2021 200,00 € 240,00 € Vypracovanie technických posudkov (II.aIII.etapa) 20.1.2023
8805013517/05 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 21.4.2021 2 890,00 € 2 890,00 € Poistné od 12.05.2021 do 11.05.2022 20.1.2023
2021040529 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 26.4.2021 2 384,17 € 2 861,00 € Navýšenie objemu emisie akcií, pripísanie CP, výpis z regist 20.1.2023
20210003 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 5.5.2021 2 566,00 € 3 079,20 € Finálna kontrola odstránenia vád a nedorobkov – I. etapa 20.1.2023
2021013380 Profesia, spol. s r.o. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 35800861 10.5.2021 31,45 € 37,74 € Balík služieb na obdobie 05.05.2021-04.05.2021 20.1.2023
2021014005 Profesia, spol. s r.o. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 35800861 11.5.2021 199,00 € 238,80 € Poplatok za zmenu v dizajne pracovných ponúk na obdobie 10.0 20.1.2023
23210009 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 11.5.2021 373,00 € 373,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy, KUZ, OF 21/04 20.1.2023
2104000124 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 13.5.2021 1 126,91 € 1 352,29 € Dodávka tepla a TÚV 21/04 20.1.2023
7292720465 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 13.5.2021 3 923,83 € 4 708,60 € Spotreba elektrickej energie 01.-30.04.2021 20.1.2023
20210008 JUDr. Juraj Šikuta, notár Alžbetínske námestie 328/6, 929 01 Dunajská Streda 50464671 14.5.2021 1 547,30 € 1 856,76 € Notárske služby 20.1.2023
210515030 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 19.5.2021 10 372,52 € 12 447,02 € Právne služby 21/04 20.1.2023
2021006 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 3.5.2021 1 804,17 € 2 165,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť na základe zmluvy 20.1.2023
1042021 Jaroslav Švec – BALÚ Lúčna 13, 044 11 Geča 30654718 4.5.2021 2 000,00 € 2 000,00 € Služby čiastočnej správy a dohľad 21/04 20.1.2023
21021 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 7.5.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/04 20.1.2023
8,86301E+11 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 15.5.2021 2 099,75 € 2 099,75 € Poistné od 26.07.2021 do 25.10.2021 20.1.2023
242/05/21 Daniel Repka – DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 21.5.2021 65,28 € 78,34 € Deratizácia priestorov 20.1.2023
512100464 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 24.5.2021 6 545,78 € 7 854,94 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služby, výkon 20.1.2023
512100466 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 24.5.2021 2 151,60 € 2 581,92 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce, vodo-kúrenár 20.1.2023
2100300167 PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 31376045 26.5.2021 300,00 € 360,00 € Asistencia pri kontrolných meraniach odberu/záťaže 20.1.2023
2021017165 Profesia, spol. s r.o. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 35800861 27.5.2021 31,45 € 37,74 € Balík služieb na obdobie 27.05.2021-12.06.2021 20.1.2023
2021009 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 2.6.2021 1 941,67 € 2 330,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť na základe zmluvy 20.1.2023
21023 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 4.6.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/05 20.1.2023
20210004 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 8.6.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/05 20.1.2023
20216112 TIMAN s.r.o. Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 36005801 8.6.2021 380,00 € 456,00 € Projekt personálnej analýzy 20.1.2023
512100600 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 10.6.2021 6 545,78 € 7 854,94 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služby, výkon 20.1.2023
512100601 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 10.6.2021 2 151,60 € 2 581,92 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce, vodo-kúrenár 20.1.2023
2021239 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 14.6.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/05 20.1.2023
2021238 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 14.6.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/05 20.1.2023
7293823069 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14.6.2021 3 989,53 € 4 787,44 € Spotreba elektrickej energie 01.-31.05.2021 20.1.2023
23210011 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 15.6.2021 191,00 € 191,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/05 20.1.2023
6002151668 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 15.6.2021 55,00 € 66,00 € Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 20.1.2023
2104000125 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 15.6.2021 166,66 € 199,99 € Dodávka tepla a TÚV 21/05 20.1.2023
210615040 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 22.6.2021 4 176,50 € 5 011,80 € Právne služby 21/05 20.1.2023
20210006 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 7.7.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/06 20.1.2023
21025 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 8.7.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/06 20.1.2023
462021 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 8.7.2021 3 000,00 € 3 600,00 € Faktúra k prijatej platbe-návrh interiéru 20.1.2023
482021 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 8.7.2021 4 016,68 € 4 820,02 € Návrh a špecifikácia interiéru KFA 20.1.2023
512100729 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 9.7.2021 2 151,60 € 2 581,92 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/06 20.1.2023
512100730 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 9.7.2021 6 545,78 € 7 854,94 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služy… 21/06 20.1.2023
2021294 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 9.7.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/06 20.1.2023
2021295 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 9.7.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/06 20.1.2023
7293147593 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 13.7.2021 3 823,61 € 4 588,33 € Spotreba elektrickej energie 06/2021 20.1.2023
20210138 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 16.7.2021 1 122,50 € 1 347,00 € Poradenské služby vo VO 21/06 20.1.2023
8500002965 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 19.7.2021 9,53 € 11,43 € Zmluvné úroky z omeškania 20.1.2023
3192021 Vojtech Petrik Východná 40, 044 71 Čečejovce 30250412 20.7.2021 221,70 € 266,04 € Kontrola hasiacich prístrojov, hadice, požiarného uzáveru a 20.1.2023
2021011 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 20.7.2021 1 941,67 € 2 330,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/06 20.1.2023
210715043 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 22.7.2021 5 615,54 € 6 738,65 € Právne služby 21/06 20.1.2023
23210012 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 22.7.2021 359,00 € 359,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/06+podpora pri MZ 20.1.2023
5632421469 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 26.7.2021 61,95 € 74,34 € Telefónne poplatky 21/07-08 20.1.2023
1945009537 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 2.8.2021 324,17 € 389,00 € DDHM-Apple iPhone SE 2020 128GB black 20.1.2023
20210008 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 2.8.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/07 20.1.2023
2021356 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 9.8.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/07 20.1.2023
2021355 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 9.8.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/07 20.1.2023
5632939951 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 9.8.2021 6 335,00 € 7 602,00 € IT služby-internet, wifi, Hospitality TV 21/07-08 + zriaď. p 20.1.2023
20216185 TIMAN s.r.o. Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 36005801 10.8.2021 340,00 € 408,00 € Poradenské služby-personálna analýza 20.1.2023
7292632336 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 10.8.2021 4 041,67 € 4 850,00 € Spotreba elektrickej energie 07/2021 20.1.2023
5633820345 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 12.8.2021 23,74 € 28,49 € VPN Svet+ 21/08-09 20.1.2023
20211023 Správa mestskej zelene v Košiciach, prípevková organizácia Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 13.8.2021 348,53 € 418,24 € Zálievka stromov 20.1.2023
20211022 Správa mestskej zelene v Košiciach, prípevková organizácia Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 13.8.2021 2 547,28 € 3 056,74 € Zálievka stromov + osadenie zavlažovacích vakov 20.1.2023
512100936 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.8.2021 2 668,93 € 3 202,72 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/07 20.1.2023
210815018 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 15.8.2021 3 052,50 € 3 663,00 € Právne služby 21/07 20.1.2023
21029 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 16.8.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/07 20.1.2023
23210017 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 16.8.2021 192,00 € 192,00 € Analýza foriem financovania MV 20.1.2023
2021012 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 18.8.2021 1 941,67 € 2 330,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/07 20.1.2023
20210160 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 23.8.2021 2 765,00 € 3 318,00 € Poradenské služby vo VO 21/07 20.1.2023
5637012717 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 26.8.2021 6,67 € 8,00 € Poplatok za vykonanie zmien v systéme 20.1.2023
1180 City-Arena Hotel a.s. Kapitulská 5, 917 01 Trnava 50252895 27.8.2021 120,83 € 145,00 € Prenájom priestorov-školenie 20.1.2023
152021 3SKY, s.r.o. Jasuschova 24, 040 23 Košice 44230206 30.8.2021 131,25 € 157,50 € Výškové práce-kontrola stavu striech 20.1.2023
2021014 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 6.9.2021 1 941,67 € 2 330,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/08 20.1.2023
21031 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 7.9.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/08 20.1.2023
20210010 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 8.9.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/08 20.1.2023
2021453 EVIL, s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice 1 36182931 8.9.2021 203,38 € 244,06 € BOZP, OPP a PZS 21/08 20.1.2023
5638455262 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 8.9.2021 18,96 € 22,75 € VPN Svet+ 21/09-10 20.1.2023
2021420 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 10.9.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/08 20.1.2023
2021419 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 10.9.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/08 20.1.2023
512101078 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.9.2021 2 757,47 € 3 308,96 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/08 20.1.2023
652396125 GU SLOVENSKO, s.r.o. Priem.park Nitra, Dolné Hony 24, 951 41 Lužianky 35793708 13.9.2021 104,17 € 125,00 € Servis-automatické dvere 20.1.2023
512101107 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 17.9.2021 13 115,34 € 15 738,41 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služy… 21/07 20.1.2023
202100503 AVA-stav, s.r.o. Puškinová 700/90,924 01 Galanta 43989268 17.9.2021 8 108,33 € 9 730,00 € Výstavba KFA-I etapa-dodatočné náklady kvôli prerušeniu real 20.1.2023
21300015 Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec 36775011 17.9.2021 69 873,00 € 83 847,60 € Obstaranie DM-stroje pre údržbu trávnika 20.1.2023
2021002 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 17.9.2021 1 700,00 € 2 040,00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 21/08 20.1.2023
2021439 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 17.9.2021 1 891,00 € 2 269,20 € Servisné služby nad rámec zmluvy-21/08 20.1.2023
210915022 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 17.9.2021 2 227,50 € 2 673,00 € Právne služby 21/08 20.1.2023
23210018 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 17.9.2021 191,00 € 191,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/08 20.1.2023
8,86301E+11 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 17.9.2021 2 099,75 € 2 099,75 € Poistné od 26.10.2021-25.01.2022 20.1.2023
7292835651 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 17.9.2021 3 127,48 € 3 752,98 € Spotreba elektrickej energie 08/2021 20.1.2023
21051 ALEX-EGRI spol. s r.o. Kostolná 184, 076 34 Ladmovce 44173237 17.9.2021 570,00 € 570,00 € Dodaj a montáž bránky 20.1.2023
21050 ALEX-EGRI spol. s r.o. Kostolná 184, 076 34 Ladmovce 44173237 17.9.2021 2 314,70 € 2 314,70 € Dodaj a montáž oplotenia 20.1.2023
2500391020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 17.9.2021 7 292,40 € 8 750,88 € Spotreba vody 11.3.2021-9.9.2021 20.1.2023
210413 AUTOKLUB, a. s. Teplická cesta 1, 058 01 Poprad 45516286 24.9.2021 32 760,00 € 39 312,00 € Obstaranie MV TOYOTA Camry 20.1.2023
20210182 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 27.9.2021 525,00 € 630,00 € Poradenské služby vo VO 21/08 20.1.2023
210896 AUTOKLUB, a. s. Teplická cesta 1, 058 01 Poprad 45516286 28.9.2021 175,83 € 211,00 € Obstaranie MV TOYOTA Camry – poplatok za prihlásenie vozidla 20.1.2023
2021477 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 30.9.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/09 20.1.2023
2021476 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 30.9.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/09 20.1.2023
2021516 EVIL, s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice 1 36182931 30.9.2021 3 465,00 € 4 158,00 € BOZP, OPP a PZS 21/09 + dokumentácia 20.1.2023
5642207144 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 3.10.2021 1 817,00 € 2 180,40 € Internet+Wifi+ Hospitality TV 15 – 21/10 20.1.2023
800347806 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 6.10.2021 333,74 € 333,74 € Servis výťahov 21/09 20.1.2023
2021016 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 6.10.2021 1 941,67 € 2 330,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/09 20.1.2023
21034 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 12.10.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/09 20.1.2023
2100300358 PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 31376045 12.10.2021 1 333,33 € 1 600,00 € Označenie vývodov v NN rozvádzačoch 20.1.2023
512101292 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.10.2021 2 227,46 € 2 672,95 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/09 20.1.2023
512101291 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.10.2021 6 545,78 € 7 854,94 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služy… 21/09 20.1.2023
23210020 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 14.10.2021 305,00 € 305,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/09 20.1.2023
20211319 Správa mestskej zelene v Košiciach, prípevková organizácia Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 14.10.2021 285,89 € 343,07 € Zálievka záhonov 20.1.2023
20211318 Správa mestskej zelene v Košiciach, prípevková organizácia Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 14.10.2021 280,04 € 336,05 € Zálievka stromov 20.1.2023
7292542684 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14.10.2021 3 161,67 € 3 794,00 € Spotreba elektrickej energie 09/2021 20.1.2023
492021 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár Rajská 3, 811 08 Bratislava 50697943 14.10.2021 416,97 € 500,36 € Notárske služby – spísanie zápisníc 20.1.2023
20210204 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 18.10.2021 875,00 € 1 050,00 € Poradenské služby vo VO 21/09 20.1.2023
2021173 Ing. Ján Kuko – REVILO Južná trieda 17, 040 01 Košice 40791785 18.10.2021 52 994,48 € 63 593,37 € Mobiliár KFA 20.1.2023
2021020 Midfield s. r. o. Sládkovičová 14, 078 01 Sečovce 45340871 25.10.2021 4 500,00 € 5 400,00 € DNM-Dizajnérske práce-orien.priestorový systém (zml.1.2.1) 20.1.2023
5637562843 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 25.10.2021 1 817,00 € 2 180,40 € Internet+Wifi+ Hospitality TV 15 – 21/09 20.1.2023
210115020 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 25.10.2021 957,00 € 1 148,40 € Právne služby 20/12 20.1.2023
2021023 Auto Klub Košice Hroncová 13/3, 04001 Košice 31313019 25.10.2021 1 250,00 € 1 500,00 € Prezentácia počas podujatia 20.1.2023
2021003 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 25.10.2021 2 200,00 € 2 640,00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 21/09 20.1.2023
20210012 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 25.10.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/09 20.1.2023
892021 Florest s. r. o. Petra Straku 13, 901 01 Malacky 50289331 25.10.2021 150,00 € 180,00 € Konzultácie 20.1.2023
5643102528 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 25.10.2021 18,96 € 22,75 € VPN Svet+ 21/10-11 20.1.2023
172021 Alfréd Pukleja 05334 Švedlár 90 45372870 25.10.2021 360,00 € 360,00 € Obkladačské práce 20.1.2023
20210111 JUDr. Pavol Sádel, notár Skladná 38, 04001 Košice 50439359 25.10.2021 248,56 € 298,27 € Notárske služby 20.1.2023
20210110 JUDr. Pavol Sádel, notár Skladná 38, 04001 Košice 50439359 25.10.2021 175,83 € 211,00 € Notárske služby 20.1.2023
20210243 JUDr. Pavol Sádel, notár Skladná 38, 04001 Košice 50439359 25.10.2021 500,00 € 600,00 € Notárske služby 20.1.2023
7112123216 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 25.10.2021 3 210,42 € 3 852,50 € Dodávka a výmena PTP v trafistanici 20.1.2023
211015031 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 25.10.2021 3 775,75 € 4 530,90 € Právne služby 21/09 20.1.2023
210815 Daniel Repka – DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 KOšice 10689877 25.10.2021 65,28 € 78,34 € Deratizácia priestorov 20.1.2023
740153107 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 25.10.2021 304,00 € 304,00 € Servis dverí 20.1.2023
2021901568 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 25.10.2021 162,35 € 194,82 € Zoznam majiteľov CP 20.1.2023
700210419 ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava 35798840 25.10.2021 5 738,60 € 6 886,32 € Jesenná údržba klimatizácie 20.1.2023
20210365 T4H s.r.o. Hutnická 22, 040 01 Košice 45979740 28.10.2021 17 084,00 € 20 500,80 € Dodanie a inštalácia TV – dozariadenie priestorov 20.1.2023
2021001008 Učená právnická spoločnosť, o. z. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 42171318 29.10.2021 69,00 € 69,00 € Účastnícky poplatok-šport a právo 2021 20.1.2023
210100022 Looper s. r. o. Cottbuská 12, 040 23 Košice 52331059 29.10.2021 654,74 € 785,69 € maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 20.1.2023
2021018 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 2.11.2021 2 330,00 € 2 796,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/10 20.1.2023
2021004 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 2.11.2021 2 200,00 € 2 640,00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 21/10 20.1.2023
5646858359 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 3.11.2021 1 817,00 € 2 180,40 € Internet+Wifi+ Hospitality TV 15 – 21/11 20.1.2023
20211426 Správa mestskej zelene v Košiciach, prípevková organizácia Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 5.11.2021 232,08 € 278,50 € Čistiace práce a zhodnotenie bio odpadu 20.1.2023
2500419640 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 5.11.2021 1 881,19 € 2 257,43 € Spotreba vody 10.9.-28.10.2021 20.1.2023
20210013 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 5.11.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/10 20.1.2023
800350918 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 8.11.2021 322,00 € 322,00 € Servis výťahov 21/10 20.1.2023
2021539 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 8.11.2021 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/10 20.1.2023
2021540 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 8.11.2021 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/10 20.1.2023
23210015 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 8.11.2021 303,00 € 303,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/07 20.1.2023
5212786040 Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7 27082440 8.11.2021 453,75 € 544,50 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
20210232 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 15.11.2021 2 660,00 € 3 192,00 € Poradenské služby vo VO 21/10 20.1.2023
7292448007 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 15.11.2021 3 641,81 € 4 370,17 € Spotreba elektrickej energie 10/2021 20.1.2023
2100300405 PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 31376045 15.11.2021 1 559,53 € 1 871,44 € Úprava ELI 20.1.2023
2104000130 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 15.11.2021 1 403,28 € 1 683,94 € Dodávka tepla a TÚV 21/10 20.1.2023
8110676597 NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava 35739487 15.11.2021 248,33 € 298,00 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
310216418 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922, 925 01 Matuškovo 36355160 15.11.2021 346,68 € 416,02 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
202110444 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 36268518 15.11.2021 237,00 € 284,40 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
21202404 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 15.11.2021 169,00 € 202,80 € Poplatok za online seminár-verejné obstarávanie 20.1.2023
33202100143 Naturzon s.r.o. Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad 52131050 19.11.2021 258,07 € 258,07 € DDHM-odpudzovač mačiek a psov (8ks) 20.1.2023
5647760994 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 19.11.2021 18,96 € 22,75 € VPN Svet+ 21/11-12 20.1.2023
2021029 Midfield s. r. o. Sládkovičová 14, 078 01 Sečovce 45340871 19.11.2021 7 550,00 € 9 060,00 € DNM-Dizajnérske práce-identita KFA (zmluva bod 1.2.2.) 20.1.2023
211115048 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 19.11.2021 2 235,75 € 2 682,90 € Právne služby 21/10 20.1.2023
512101440 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 23.11.2021 2 271,60 € 2 725,92 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/10 20.1.2023
512101441 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 23.11.2021 6 566,78 € 7 880,14 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služy… 21/10 20.1.2023
20210119 TMG Group, s.r.o. Gagrinova 19, 821 03 Bratislava 35750871 23.11.2021 1 816,00 € 2 179,20 € Letecké termovízne meranie 20.1.2023
210651 INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25, 92901 Dunajská Streda 45354928 23.11.2021 1 760,00 € 2 112,00 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
210653 INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25, 92901 Dunajská Streda 45354928 23.11.2021 5 863,28 € 7 035,94 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
1002021 Florest s. r. o. Petra Straku 13, 901 01 Malacky 50289331 24.11.2021 133 025,60 € 159 630,72 € Dodávka a položenie trávnatého koberca 20.1.2023
632021 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 25.11.2021 3 000,00 € 3 600,00 € Autorský dozor a projektový manažment-interiér-DFkPP 20.1.2023
742021 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 25.11.2021 4 000,00 € 4 800,00 € Návrh interiéru skyboxov-DFPP 20.1.2023
1191 City-Arena Hotel a.s. Kapitulská 5, 917 01 Trnava 50252895 25.11.2021 522,50 € 627,00 € Ubytovanie a prenájom priestorov počas PC 20.1.2023
21036 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 25.11.2021 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/10 20.1.2023
2021588 EVIL, s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice 1 36182931 25.11.2021 485,00 € 582,00 € BOZP, OPP a PZS 21/10 20.1.2023
210100024 Looper s. r. o. Cottbuská 12, 040 23 Košice 52331059 29.11.2021 1 483,13 € 1 779,76 € maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 20.1.2023
202111159 Azimut ES s.r.o. Čakany 10, 930 40 Čakany 45284563 30.11.2021 1 680,00 € 2 016,00 € Servisná prehliadka dieselgenerátora 20.1.2023
1500015666 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 30.11.2021 34,58 € 41,50 € Úprava merania na úrovni NN 20.1.2023
2021901520 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 30.11.2021 162,35 € 194,82 € Zoznam majiteľov CP 20.1.2023
210666 INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25, 92901 Dunajská Streda 45354928 30.11.2021 224,26 € 269,11 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
1020210058 CEELABS s.r.o. Lomonosova 20, 04001 Košice 47350164 30.11.2021 204,00 € 244,80 € Služba Virtuálny elektroenergetik 21/11 20.1.2023
20210015 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 30.11.2021 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/11 20.1.2023
2021005 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 1.12.2021 2 200,00 € 2 640,00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 21/11 20.1.2023
210680 INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25, 92901 Dunajská Streda 45354928 2.12.2021 3 909,10 € 4 690,92 € Hygienické potreby 20.1.2023
1302021022 KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavová 7, 040 01 Košice 31680569 2.12.2021 240,00 € 288,00 € Výmena prúdových meničov 20.1.2023
20210106 MS Stolárstvo s. r. o. Jazerná 1, 040 12 Košice 48194697 2.12.2021 24 860,00 € 29 832,00 € Obstaranie DM-barové pulty 20.1.2023
2021640 EVIL, s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice 1 36182931 2.12.2021 485,00 € 582,00 € BOZP, OPP a PZS 21/11 20.1.2023
5651516977 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 3.12.2021 1 817,00 € 2 180,40 € Internet+Wifi+ Hospitality TV 15 – 21/12 20.1.2023
2500438245 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 3.12.2021 2 103,67 € 2 524,40 € Spotreba vody 29.10-29.11.2021 20.1.2023
3762101356 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222 7.12.2021 63,00 € 75,60 € Microsoft 365 E3 – 21/11-12 20.1.2023
592021 ML – audit, s. r. o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 8.12.2021 2 000,00 € 2 400,00 € Audit UZ a VS 2020 20.1.2023
20210254 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 13.12.2021 1 960,00 € 2 352,00 € Poradenské služby vo VO 21/11 20.1.2023
512101605 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.12.2021 2 668,60 € 3 202,32 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/11 20.1.2023
512101606 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 13.12.2021 6 545,78 € 7 854,94 € Pravidelné služby – obsluha kam. systému, ITK služy… 21/11 20.1.2023
7292452066 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 13.12.2021 7 027,96 € 8 433,55 € Spotreba elektrickej energie 11/2021 20.1.2023
2104000131 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 16.12.2021 18 800,17 € 22 560,20 € Dodávka tepla a TÚV 21/11 20.1.2023
211215023 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 16.12.2021 2 851,75 € 3 422,10 € Právne služby 21/11 20.1.2023
2021020 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 16.12.2021 2 330,00 € 2 796,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/11 20.1.2023
23210022 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 16.12.2021 1 041,00 € 1 041,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/10 + VS 20.1.2023
20210098 MS Stolárstvo s. r. o. Jazerná 1, 040 12 Košice 48194697 16.12.2021 24 160,00 € 28 992,00 € Obstaranie DM-mobiliár (KZ 24/2021) 20.1.2023
20210981 KING MEDIA s. r. o. Tomašiková 63, 058 01 Poprad 46515640 16.12.2021 48 434,76 € 58 121,71 € Obstaranie DM-reklamné plochy a banery 20.1.2023
2021032 Midfield s. r. o. Sládkovičová 14, 078 01 Sečovce 45340871 16.12.2021 3 104,17 € 3 725,00 € DNM-Dizajnérske práce-dokumetácia pre výrobu (z bod 4.2) 20.1.2023
762021 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 16.12.2021 3 384,00 € 4 060,80 € Dokumentácia,dozor,manag.pri výrobe-šatne+recepčné a bar pul 20.1.2023
21910513 ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. Nižná Hutka 121, 040 18 Nižná Hutka 47136863 16.12.2021 30,75 € 36,90 € PCR testovanie zamestnancov 20.1.2023
2021231 Ing. Ján Kuko – REVILO Južná trieda 17, 040 01 Košice 40791785 16.12.2021 13 034,88 € 15 641,85 € Mobiliár KFA 20.1.2023
20211009 KING MEDIA s. r. o. Tomašiková 63, 058 01 Poprad 46515640 16.12.2021 12 310,58 € 14 772,70 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
7112124192 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 16.12.2021 1 581,34 € 1 897,61 € Prevádzkovanie a údržba trafostanice za rok 2021 20.1.2023
23210024 TINTA S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 16.12.2021 579,00 € 579,00 € Spracovanie účtovníctva a mzdy 21/11 20.1.2023
2021510806 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 16.12.2021 1 550,00 € 1 860,00 € Faktúra k prijatej platbe 20.1.2023
8,86301E+11 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 50013602 16.12.2021 2 099,75 € 2 099,75 € Poistné od 26.01.2022 do 25.04.2022 20.1.2023
20210867 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 20.12.2021 1 021,50 € 1 225,80 € Čistenie a prečerpanie akumulačných nádrží 20.1.2023
202100931 AVA-stav, s.r.o. Puškinová 700/90,924 01 Galanta 43989268 21.12.2021 9 486,57 € 11 383,88 € Výstavba KFA-ddt.1 a ddt.2 20.1.2023
20210110 MS Stolárstvo s. r. o. Jazerná 1, 040 12 Košice 48194697 21.12.2021 20 841,60 € 25 009,92 € Obstaranie DM-mobiliár (objednávka 20210042) 20.1.2023
21911490 ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. Nižná Hutka 121, 040 18 Nižná Hutka 47136863 21.12.2021 30,75 € 36,90 € PCR testovanie zamestnancov 20.1.2023
2021006 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 23.12.2021 500,00 € 600,00 € Kľúčový servis-označenie dverí, popis kľúčov, vyhot. máp 20.1.2023
2021003 MOORES s. r. o. Ražňavská 18, 040 11 Košice 46957537 22.12.2021 2 866,67 € 3 440,00 € Personálne poradenstvo 20.1.2023
2021001 Štefan Jakim Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce 44809778 22.12.2021 1 466,25 € 1 759,50 € Elektrifikácia šatní a gastrobaru 20.1.2023
2021592 Belleza SK s. r. o. Jenisejská 1432/43, 04012 Košice 50730941 27.12.2021 1 658,33 € 1 990,00 € DNM-webstánka kosickafutbalovaarena.sk 20.1.2023
3762101608 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222 27.12.2021 8,12 € 9,74 € Microsoft 365 E3 – 21/12-22/01 20.1.2023
2021902013 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 27.12.2021 162,35 € 194,82 € Zoznam majiteľov CP 20.1.2023
2021121883 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 27.12.2021 34,17 € 41,00 € Navýšenie objemu emisie akcií 20.1.2023
2021422 GEO Slovakia, s.r.o. Popradská 90, 040 11 Košice 36193241 27.12.2021 800,00 € 960,00 € Laboratórny rozbor a posúdenie zeminy 20.1.2023
5656176001 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 3.1.2022 1 817,00 € 2 180,40 € Internet+Wifi+ Hospitality TV 15 – 22/01 20.1.2023
2021007 Dream production s.r.o. Povstanie Českého ľudu, 040 22 Košice 46571370 3.1.2022 2 200,00 € 2 640,00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 21/12 20.1.2023
20220022 TOP Security Košice, s. r. o. Hroncová 1, 040 01 Košice 50824902 3.1.2022 5 431,20 € 6 517,44 € Strážna služba 21/12 20.1.2023
2021002 Štefan Jakim Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce 44809778 3.1.2022 911,67 € 1 094,00 € Kontrola zverených zariadení+pohotovosť 21/12 20.1.2023
202100932 AVA-stav, s.r.o. Puškinová 700/90,924 01 Galanta 43989268 3.1.2022 51 054,99 € 61 265,99 € Výstavba KFA-VIII.mílnik (ddt.2) 20.1.2023
2021700 EVIL, s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice 1 36182931 3.1.2022 485,00 € 582,00 € BOZP, OPP a PZS 21/12 20.1.2023
20210016 DIRO spol. s r.o. Klimkovičová 26, 040 23 Košice 50902679 3.1.2022 2 570,00 € 3 084,00 € Výkon činnosti stavebného dozoru 21/12 20.1.2023
800353921 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 5.1.2022 322,00 € 322,00 € Servis výťahov 21/12 20.1.2023
5652413445 Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 821 08 Bratisllava 35697270 5.1.2022 24,50 € 29,40 € VPN Svet+ hovory 21/12-22/01 20.1.2023
2500451828 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 5.1.2022 1 772,43 € 2 126,92 € Spotreba vody 21/12 20.1.2023
2021022 Mgr. Branislav Kriška Dúhová 7A, 903 01 Senec 40021076 5.1.2022 2 330,00 € 2 796,00 € Športovo-technická a poradenská činnosť 21/12 20.1.2023
2100108 ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o. Florianská 19, 04001 Košice 52082709 5.1.2022 700,00 € 840,00 € Zastupovanie-partner verejného sektora za rok 2021 20.1.2023
7293953145 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 8.1.2022 6 535,89 € 7 843,07 € Spotreba elektrickej energie 12/2021 20.1.2023
20210283 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16, 81104 Bratislava 44119313 13.1.2022 1 085,00 € 1 302,00 € Poradenské služby vo VO 21/12 20.1.2023
21054 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 13.1.2022 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/12 20.1.2023
800352091 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 18.1.2022 322,00 € 322,00 € Servis výťahov 21/11 20.1.2023
2021597 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 18.1.2022 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/11 20.1.2023
2021596 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 18.1.2022 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/11 20.1.2023
121289754 Websupport s. r. o. Karadžičová 12, 821 08 Bratislava 36421928 18.1.2022 35,88 € 43,06 € Hosting (1.12.2021-1.12.2022) 20.1.2023
202100038 BOZP Danny Agency s.r.o. Levická 7D, Nitra 949 01 46409947 18.1.2022 124,99 € 149,99 € Plastová reťaz 20.1.2023
2104000132 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 19.1.2022 27 060,82 € 32 472,98 € Dodávka tepla a TÚV 21/12 20.1.2023
2021670 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 19.1.2022 934,17 € 1 121,00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 21/12 20.1.2023
2021669 CellQoS, a.s. Koniareková 19, 91721 Trnava 36817864 19.1.2022 1 405,00 € 1 686,00 € Služby IT, BS, Turnikety za 21/12 20.1.2023
512101778 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 19.1.2022 309,14 € 370,97 € Pravidelné služby – ITK služy 21/12 20.1.2023
512101777 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44518684 19.1.2022 2 277,60 € 2 733,12 € Pravidelné služby – upratovanie, elektro práce… 21/12 20.1.2023
1172021 Florest s. r. o. Petra Straku 13, 901 01 Malacky 50289331 19.1.2022 7 140,00 € 8 568,00 € Manažment údržby trávnika, riadenie a kontrola 21/12 20.1.2023
8500003744 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 7, 040 01 Košice 36570460 19.1.2022 17,98 € 21,58 € Zmluvné úroky z omeškania 20.1.2023
220115015 Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 19.1.2022 4 292,75 € 5 151,30 € Právne služby 21/12 20.1.2023
20210397 T4H s.r.o. Hutnická 22, 040 01 Košice 45979740 25.1.2022 2 006,00 € 2 407,20 € Dozariadenie priestorov KFA 20.1.2023
1020210059 CEELABS s.r.o. Lomonosova 20, 04001 Košice 47350164 27.1.2022 23 520,00 € 28 224,00 € Merací set MeriTO 20.1.2023
1020210079 CEELABS s.r.o. Lomonosova 20, 04001 Košice 47350164 27.1.2022 204,00 € 244,80 € Služba Virtuálny elektroenergetik 21/12 20.1.2023
20216354 TIMAN s.r.o. Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 36005801 27.1.2022 1 667,00 € 2 000,40 € Služby spojené s pracovnými pohovormi 21/12 20.1.2023
21044 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 27.1.2022 2 500,00 € 3 000,00 € Služby projektového manažéra stavby 21/11 20.1.2023
Preddavkové faktúry
číslo faktúry Dodávateľ Adresa ičo Dátum prijatia faktúrovana suma by DPH Faktúrovaná suma s DPH v Eur Predmet faktúry Dátum zverejnenia
2021470027 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul.29.augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 25.2.2021 2 350,00 € 2 820,00 € Preddavok za navýšenie objemu emiesie akcií a ost. majetkový 20.1.2023
202106 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 25.6.2021 3 000,00 € 3 600,00 € Preddavok – návrh interiéru 20.1.2023
202108 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 11.8.2021 3 000,00 € 3 600,00 € Preddavok Autorský dozor a Projektový management-interiér 20.1.2023
202113 Peter Maukš – Design Studio Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 33545774 22.10.2021 4 000,00 € 4 800,00 € Preddavok-návrh interiéru skyboxov 20.1.2023
20210008 Učená právnická spoločnosť, o. z. Trnavská cesta 100, 8201 01 Bratislava 42171318 25.10.2021 57,50 € 69,00 € Účastnícky poplatok 20.1.2023
92021 Florest s. r. o. Petra Straku 13, 901 01 Malacky 50289331 29.10.2021 113 184,88 € 135 821,86 € Preddavok-trávnik-80% 20.1.2023
Z21302022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 3.11.2021 169,00 € 202,80 € Preddavok na online seminár 20.1.2023
2021470334 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul.29.augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 6.12.2021 1 550,00 € 1 860,00 € Preddavok za navýšnie akcií 20.1.2023
Zahraničné faktúry
číslo faktúry Dodávateľ Adresa ičo Dátum prijatia faktúrovana suma by DPH Faktúrovaná suma s DPH v Eur Predmet faktúry Dátum zverejnenia
2021229 Profi Group, s.r.o. Bořetická 19, 628 00 Brno 63497221 25.11.2021 3950 CZ 4370 CZ DDHM-Lajnovacia sada 20.3.2023
21103747 Activity promotion s.r.o. Príkop 147/13, 60200 Brno 26936241 6.12.2021 1 013,40 € 1 013,40 € DDHM-vymedzovacie stĺpiky (20ks) 20.3.2023