Prenájom

PONUKA NA PRENÁJOM PRIESTOROV V KFA

CIGAR LOUNGE

Cena prenájmu na deň

550 EUR bez DPH

VIP SILVER

Cena prenájmu na deň

350 EUR bez DPH

CONFERENCE ROOM

Cena prenájmu na deň

350 EUR bez DPH

CONFERENCE ROOM SMALL

Cena prenájmu na deň

160 EUR bez DPH

SKYBOX

Cena prenájmu na 1 kalendarny mesiac (za špecifických podmienok)
Vhodné ako “repre” office

400 EUR bez DPH

SKYBOX SMALL

Cena prenájmu na 1 kalendarny mesiac (za špecifických podmienok)
Vhodné ako “repre” office

300 EUR bez DPH

PARKOVISKO

Cena prenájmu na deň

1500 EUR bez DPH