Partneri

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na Košickú futbalovú arénu: 4 000 000 €