Služby – profesionálna údržba trávnika

PONUKA NA KOSENIE ROVINATÝCH A KOPCOVITÝCH POVRCHOV

Popis Cena Množstvo/m2 Celková cena bez DPH
Kosenie športových častí rovinatého povrchu 0,09 EUR 1 0,09 EUR
Prvé kosenie priľahlých kopcovitých plôch 0,20 EUR 1 0,20 EUR
Kosenie priľahlých kopcovitých plôch – ďalšie kosenia 0,09 EUR 1 0,09 EUR

PONUKA NA REGENERAČNÉ PRÁCE FUTBALOVÝCH IHRÍSK

Vertikutácia strojom PERUZZO KOALA 1600

svojimi husto poukladanými rotujúcimi nožmi dôkladne odstráni z trávnika uschnuté steblá trávy, burinu, mach a prevzdušňuje sa koreňový systém trávy, aby k nemu ľahšie prenikali živiny, voda či vzduch. Tým sa podporí odnožovanie trávy a jej zahustenie. Podtlakom
sú nasávané do zásobníka. Zariadenie dobre zrovnáva nerovnosti spôsobené herným alebo tréningovým procesom, prípadne ďalšími činiteľmi.

Vertikutácia futbalového ihriska + pracovná sila

550 EUR bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,50 EUR/km

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými hrotmi strojom VERTI DRAIN

podporí prísun pôdneho vzduchu do jeho spodnej časti vegetačnej vrstvy. Touto operáciou sa podporí migrácia živín v pôde a výrazne zlepší schopnosť trávnika odvádzať vlahu do spodných drenážnych vrstiev alebo podložia. Po tejto operácii je vhodne zaradiť pieskovanie trávnika z dôvodu zlepšenia fyzikálnych vlastnosti vegetačnej vrstvy. Hĺbkové prevzdušnenie trávnika sa vykonáva v dobe, keď tráva aktívne rastie, aby sa mohla rýchlo zotaviť.

550 EUR bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,50 EUR/km

Vyrezávanie trávnika strojom CLASSEN SC 18

spoľahlivo vyreže poškodený trávnik v najviac namáhaných častiach futbalového ihriska, ako je napríklad bránkovisko. Trávnik na takomto mieste je praktické nahradiť novou mačinou tak, že sa pôvodná podreže, odstráni a na jej miesto po vyrovnaní a vylepšení vegetačnej vrstvy položí nová predpestovaná. Ošetrené miesto možno zaťažovať
už týždeň po výmene.

Vyrezávanie trávnikového koberca + pracovná sila

6 EUR/m2 bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,50 EUR/km

Minimálna fakturovaná suma je 150 EUR bez DPH

Pieskovanie ihriska strojom Dakota 412

pieskovanie je zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po aerifikácii a súčastne dokáže dokonale vyrovnať aj terén. Dakota 412 je disková pieskovačka , ktorá umožňuje rozmetať piesok pomocou diskov umiestnených vzadu stroja až do šírky 13m. Hrúbku rozmetanej vrstvy je možné regulovať pomocou hydrauliky z kabíny traktora.

V cene nie je zahrnutý materiál na zapracovanie (piesok).

Pieskovanie ihriska, vyrovnanie terénu + pracovná sila

1450 EUR bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,20 EUR/km

Dosev trávnika diskovou sejačkou Vredo SC 100

dosevom renovujeme trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Sejačky Vredo sú známe presným dávkovaním osiva. Tajomstvom optimálneho umiestnenia osiva do povrchu sú dvojice diskov, ktoré tvoria tvar V. Osivo je presne dávkované do vzniknutej drážky v požadovanej hĺbke, a to aj vo vlhkých podmienkach. Potom sú drážky zatiahnuté zadným valcom.

V cene nie je zahrnuté osivo).

Dosev trávnika + pracovná sila

550 EUR bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,20 EUR/km

Vyčesávanie plste prútovými bránami CAMPEY UNIRAKE

využívajú sa na rozrušenie plsti v trávniku a odstránenie rastlinných zvyškov. Ich používaním sa zabezpečí ľahké prevzdušnenie a zlepšuje sa tak priepustnosť živín, vzduchu a vody ku koreňom. Súčasťou ponuky je aj vysávanie ihriska po vyčesaní.

Vyčesávanie futbalového ihriska + pracovná sila

350 EUR bez DPH

Cena platí v okresoch Košice I. II. III. IV. Cena prepravy mimo Košíc 1,20 EUR/km

Prečo využívať naše služby

Všetky práce vykonávame novými a správne servisovanými strojmi. Po každom pracovnom úkone stroje čistíme, dezinfikujeme a umývame. Najlepšia cena vs kvalita