Transparentná aréna

Založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014. Hlavným cieľom založenia spoločnosti je zabezpečiť výstavbu nového mestského futbalového štadióna a tréningových ihrísk vrátane infraštruktúry. Ďalším cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu. Mesto Košice chce postaviť moderný futbalový štadión pre Košičanov, ktorý bude spĺňať podmienky UEFA 4. kategórie a bude slúžiť na ligové, medzinárodné a reprezentačné zápasy, ale aj kultúrne a športové podujatia.

Košická Futbalová Aréna patrí nám všetkým, nám Košičanom, nakoľko 99,5% akcií vlastní Mesto Košice. Riadime ju transparentne a zmysle zákona. Na tomto mieste nájde každý návštevník transparentne zverejnenú dokumentáciu o jej fungovaní.

Ak by ste mali akúkoľvek doplňujúcu otázku, alebo chuť a čas dať nám nejaké odporúčania, ako to robiť ešte lepšie, môže tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára a po spracovaní dotazu sa Vám ozveme späť.

Štatutárny orgán

Predstavenstvo

Dozorná rada

Kontrolór športovej organizácie

Zmluvy

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Subjekt
Predmet
Suma
25/09/2022
24/11/2022
Mgr.Branislav Kriška
29/07/2022
24/11/2022
MaxiTicket s.r.o.
24/10/2022
26/10/2022
VYS - CAR s.r.o.
100 €
19/10/2022
24/10/2022
Colonnade Insurance S.A
1000 €
03/10/2022
11/10/2022
VYS- CAR s.r.o.
100 €
05/10/2022
06/10/2022
Žilinská Aukčná, a.s.
05/10/2022
06/10/2022
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
01/09/2022
06/10/2022
ABC Klíma Košice s.r.o.,
14696,45 €
29/09/2022
03/10/2022
Colonnade Insurance S.A
1000 €
31/08/2022
27/09/2022
Dream production s.r.o.
2500 €
05/09/2022
12/09/2022
VYS -CAR s.r.o.
150 €
06/09/2022
09/09/2022
ML Servis SK, spol.s.r.o.
05/09/2022
06/09/2022
Poistná zmluva Colonnade Insurance S.A
1000 €
01/06/2022
06/09/2022
Svetielko Pomoci n.o
1300 €
01/06/2022
06/09/2022
Liga proti rakovine SR, o.z.
1300 €
11/08/2022
15/08/2022
Poistná zmluva Colonnade Insurance S.A
1000 €
11/08/2022
12/08/2022
Memorandum o spoločnom zámere medzi KFA a SC Dnipro - 1
11/08/2022
12/08/2022
Zmluva o nájme futbalového štadióna
11/08/2022
12/08/2022
Zmluva o nájme futbalového štadióna