Transparentná aréna

Založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014. Hlavným cieľom založenia spoločnosti je zabezpečiť výstavbu nového mestského futbalového štadióna a tréningových ihrísk vrátane infraštruktúry. Ďalším cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu. Mesto Košice chce postaviť moderný futbalový štadión pre Košičanov, ktorý bude spĺňať podmienky UEFA 4. kategórie a bude slúžiť na ligové, medzinárodné a reprezentačné zápasy, ale aj kultúrne a športové podujatia.

Košická Futbalová Aréna patrí nám všetkým, nám Košičanom, nakoľko 99,5% akcií vlastní Mesto Košice. Riadime ju transparentne a zmysle zákona. Na tomto mieste nájde každý návštevník transparentne zverejnenú dokumentáciu o jej fungovaní.

Ak by ste mali akúkoľvek doplňujúcu otázku, alebo chuť a čas dať nám nejaké odporúčania, ako to robiť ešte lepšie, môže tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára a po spracovaní dotazu sa Vám ozveme späť.

Štatutárny orgán

Predstavenstvo

Dozorná rada

Kontrolór športovej organizácie