Objednávky

Evidencia objednávok 2024

číslo objednávky dátum vystavenia dátum zverejnenia subjekt IČO Adresa predmet cena bez DPH
2401001 8. 1. 2024 9. 2. 2024 Novy Styl SP.z.o.o PL6840009302 ul Jasnogorska 9, 31-358 Krakow dozariadenie – tribuny 5568
2401002 10. 1. 2024 9. 2. 2024 Ceelabs s.r.o. 47350165 Lomonosová 20, 04001 Košice Služba Virtuálny elektroenergetik (podporná služba reportingu a analýz dát z meracích setov MeriTo, fakturácia mesačne 205
2401003 11. 1. 2024 9. 2. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice hygienický tovar 381,66
2401004 12. 1. 2024 9. 2. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2401005 12. 1. 2024 9. 2. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2401006 16. 1. 2024 9. 2. 2024 Davetec s.r.o. 46884769 Kysák 403 Dozariadenie – Zásobníkový ohrievač 10l( 7 ks) 840
2401007 19. 1. 2024 9. 2. 2024 Scarpi Building s.r.o. 50421743 Slanec 044 17, Hlavná 56 Dozariadenie vnútornej infraštruktúry 1271,08
2401008 22. 1. 2024 9. 2. 2024 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 01 Košice Objednanie hygieny 977,95
2401009 25. 1. 2024 9. 2. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 3.2.2024 295,6
2401010 25. 1. 2024 9. 2. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie pred a po zápase 3.2.2024 570
2401011 25. 1. 2024 9. 2. 2024 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 3.2.2024 150
2401012 26. 1. 2024 9. 2. 2024 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Rozšírenie hardwarových komponentov pre obsluhu LED plôch 13500
2401013 26. 1. 2024 9. 2. 2024 MTR Media s.r.o. 51175094 Hájske 563, 951 33 Hájske Softwarová aplikácia na obsluhu LED perimetra 20890
2401014 29. 1. 2024 9. 2. 2024 MTR Media s.r.o. 51175095 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.2.2023 765
2401015 29. 1. 2024 9. 2. 2024 Ján Kuko – Revilo 40791785 Južná Trieda 17, 040 01 Košice Dozariadenie vnútornej infraštruktúry 13987,79
2401016 29. 1. 2024 9. 2. 2024 looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 2860
2401017 29. 1. 2024 9. 2. 2024 geokod s.r.o. 35715456 Žitná 21, 831 06 Bratislava Zhotovenie geometrických plánom + kolok 9ks 641
2401018 30. 1. 2024 9. 2. 2024 SKYFIX s.r.o. 50758233 Trieda KVP 1, 040 23 Košice prenájom lešenia 136
2401019 30. 1. 2024 9. 2. 2024 D&D Security Group 55556469 Plalarikova 1505/11, 040 01 Košice Stráženie KFA, až do uzatvorenia zmluvy o zabezpečení strážnej služby, ktorá vyplynie z výsledkov VO konaného v mesiaci február 179,6
2402001 1. 2. 2024 1. 3. 2024 LTG s.r.o. 44908920 Studená 4B, 82104 Bratislava Dozariadenie vnútornej infraštruktúry 2116,8
2402002 6. 2. 2024 1. 3. 2024 Zámková technika s.r.o. 47855673 Čechovová 364/1, 040 11 Košice Dozariadenie infraštuktúry – Uzamykací systém 2615,65
2402003 6. 2. 2024 1. 3. 2024 Safel s.r.o. 35885238 Beniakova 3, 841 05 Bratislava Dozariadenie priestorov KFA 12015
2402004 6. 2. 2024 1. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2402005 6. 2. 2024 1. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2402006 8. 2. 2024 1. 3. 2024 Ján Kuko – Revilo 40791785 Južná Trieda 17, 040 01 Košice Dozariadenie tribun 1507,8
2402007 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 17.2.2024 295,6
2402008 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324391 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 23.2.2024 296,6
2402009 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie po zápase 17.2.2024 370
2402010 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie po zápase 23.2.2024 370
2402011 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 17.2.2024 a 23.2.2024 300
2402012 12. 2. 2024 1. 3. 2024 engo s.r.o. 31376053 Bulharská 35, 91701 Trnava predpestovaný trávny koberec 19984
2402013 13. 2. 2024 1. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 01 Košice Dozariadenie tribun 3693,4
2402014 14. 2. 2024 1. 3. 2024 Zes plus s.r.o. 46942645 Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská nová Ves Dozariadenie tribun 9535,9
2402015 15. 2. 2024 1. 3. 2024 MTR Media s.r.o. 51175095 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.2.2023 765
2402016 A 15. 2. 2024 1. 3. 2024 MTR Media s.r.o. 51175096 Hájske 563, 951 33 Hájske Technicko – personálno – organizačné zabezpečenie futbalového zápasu (do uzatvorenie zmluvy, cena 900 € bez DPH za jeden zápas)
2402016 15. 2. 2024 1. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 01 Košice Objednávka hygieny 478,8
2402017 29. 2. 2024 1. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 01 Košice Objednávka hygieny 2015,8
2402018 29. 2. 2024 1. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2402019 29. 2. 2024 1. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2402020 29. 2. 2024 28. 3. 2024 The Restaurant s.r.o 54377514 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Catering v mesiaci február 3432,55
2402021 29. 2. 2024 28. 3. 2028 Marjak Ferenci & Partners s.r.o. 50164988 Tajovského 17, 04001 Košice Právnicke služby
2403001 4. 3. 2024 28. 3. 2024 MRK Cantract k.s 36054852 Matúšková 48/293, 976 31 Vlkanová Dozariadenie vnútornej infraštruktúry 2043,25
2403002 4. 3. 2024 28. 3. 2024 Safel s.r.o. 35885238 Beniakova 3, 841 05 Bratislava Dozariadenie infraštruktúry KFA 4860
2403003 4. 3. 2024 28. 3. 2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Dozariadenie infraštruktúry KFA 1360
2403004 5. 3. 2024 28. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 9.3.2024 295,6
2403005 5. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie pred a po zápase 17.2.2024 370
2403006 5. 3. 2024 28. 3. 2024 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 17.2.2024 a 23.2.2024 150
2403007 6. 3. 2024 28. 3. 2024 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Zábradlie – dozariadenie tribún 2880
2403008 7. 3. 2024 28. 3. 2024 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky hnojivá 1000
2403009 11. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 610
2403010 11. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice dozariadenie tribun 732
2403011 14. 3. 2024 28. 3. 2024 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Dozariadenie na – 1PP 175
2403012 14. 3. 2024 28. 3. 2024 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok 612,5
2403013 18. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 145,32
2403014 19. 3. 2024 28. 3. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca prenájom traktor bager -ZŠ Kežmarská 180
2403015 19. 3. 2024 28. 3. 2024 Profigrass s.r.o. 25319876 Holzova 1527/9, 62800 Brno – Lišeň hroty duté 250 x19x12 1061,88
2403016 19. 3. 2024 28. 3. 2024 Štefan Jakim 44809778 Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce Vykonanie periodických revízií v priestoroch KFA 9990
2403017 19. 3. 2024 28. 3. 2024 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky hnojivo a osivo 4750
2403018 20. 3. 2024 28. 3. 2024 Zes plus s.r.o. 46942645 Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská nová Ves elektromontáž (material a montáž) 6340,7
2403019 21. 3. 2024 28. 3. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca prenájom traktor bager – Šaca 180
2403020 22. 3. 2024 28. 3. 2024 Fitron s.r.o. 48035076 Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves dozariadenie vnútornej infraštruktúry na -1PP 2992
2403021 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 6.4.2024 296,6
2403022 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 13.4.2024 296,6
2403023 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 27.4.2024 296,6
2403024 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie po zápase 6.4.2024 370
2403025 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie po zápase 13.4.2024 570
2403026 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie pred a po zápase 27.4.2024 370
2403027 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 6.4.2024,13.4.2024,27.4.2024 450
2403028 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2403029 26. 3. 2024 28. 3. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2403030 27. 3. 2024 28. 3. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Vyčistenie obvodovej sieťoviny na tribúnach 6809,4
2403031 27. 3. 2024 28. 3. 2024 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 400
2403032 27. 3. 2024 28. 3. 2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad dostavba – podľa cenovej ponuky 9091,84
2403033 27. 3. 2024 28. 3. 2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad dostavba – tlač mash – podľa cenovej ponuky 37350
2404001 2. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622964 Bardejovská 1, 040 11 Košice Tepovanie/ čistenie priestorov KFA 989,8
2404002 2. 4. 2024 29. 4. 2024 ProfiLIGHT Corporation s.r.o. 44964714 Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom Servis CBS a núdzového osvetlenia 1050,7
2404003 2. 4. 2024 29. 4. 2024 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 1225
2404004 2. 4. 2024 29. 4. 2024 Asanarates s.r.o. 47845660 Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia 50
2404005 3. 4. 2024 29. 4. 2024 Pesmenpol spol s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Olankovanie reklamných plôch 7577,2
2404006 4. 4. 2024 29. 4. 2024 MTR Media s.r.o. 51175095 Hájske 563, 951 33 Hájske Dozariadenie Led plôch 5900
2404007 8. 4. 2024 29. 4. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor bager – Kežmarska 180
2404008 8. 4. 2024 29. 4. 2024 Arad Slovakia s.r.o. 44278381 Alžbetina 41, 040 01 Košice Bateria pre detalogger Mars 127
2404009 10. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 2599,3
2404010 15. 4. 2024 29. 4. 2024 engo s.r.o. 31376053 Bulharská 35, 91701 Trnava Belimo automatický pohon s vratnou pružinou 428,5
2404011 16. 4. 2024 29. 4. 2024 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice čistenie sedadiel od nálepiek 457
2404012 18. 4. 2024 29. 4. 2024 Svietidla Casca.sk 50956299 Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava Dozariadenie priestorov KFA 1280
2404013 19. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 1815,96
2404014 19. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622964 Bardejovská 1, 040 11 Košice Prenájom plošiny 320
2404015 19. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622965 Bardejovská 1, 040 11 Košice čistenie okien 1150
2404016 19. 4. 2024 29. 4. 2024 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice odstránenie nálepiek zo sedačiek 180
2404017 19. 4. 2024 29. 4. 2024 looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 1200
2404018 22. 4. 2024 29. 4. 2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad dozariadenie vnutornej infraštruktúry 811
2404019 22. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622965 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 396,36
2404020 23. 4. 2024 29. 4. 2024 Uzziah s.r.o. 51003805 Irkutská 12, 040 01 Košice kameramanské práce 150
2404021 23. 4. 2024 29. 4. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca prenájom traktor bager – Požiarnicka 270
2404022 23. 4. 2024 29. 4. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava technická podpora na zápas 1.5.2024 1000
2404023 25. 4. 2024 29. 4. 2024 T4H s.r.o. 45979740 Hutnická 22, 040 01 Košice Dozariadenie priestorov KFA 3151
2404024 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612 Prenájom mobilných plotov a zábran 887
2404025 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 63,64
2404026 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Safal s.r.o. 35885238 Beniakova 3, 841 05 Bratislava Dostavba/ dozariadenie priestorov KFA 6120
2404027 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp 50659090 Branisková, 040 01 Košice Umelecká hudobná produkcia DJ – počas zápasu 1.5.2024 200
2404028 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Cato Agency s.r.o. 46263497 Tramínová 1555/27 Hostesingové služby 1.5.2024 288
2404029 29. 4. 2024 29. 4. 2024 multip s.r.o. 45721178 Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice Cateringové služby na zápas 1.5.2024 3264
2404030 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Avance Um s.r.o. 44622965 Bardejovská 1, 040 11 Košice upratovanie pred a po zápase 1.5.2024 1170
2404031 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 850
2404032 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca prenájom traktor bager – Požiarnicka 1057,5
2404033 29. 4. 2024 29. 4. 2024 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 1.5.2024 595,6
2405001 2. 5. 2024 30. 5. 2024 SKYFIX s.r.o. 50758233 Trieda KVP 1, 040 23 Košice objednávka lešennie 1145,1
2405002 2. 5. 2024 30. 5. 2024 i2F s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión – dostavba tribun, na obdobje máj 2024 3300
2405003 6. 5. 2024 30. 5. 2024 Avance Um s.r.o. 44622965 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 4162,91
2405004 6. 5. 2024 30. 5. 2024 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce úprava rozmerov brán 650
2405005 6. 5. 2024 30. 5. 2024 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, Košice 040 01 Riešenie prezentácie histórie Košického futbalu na 1NP 2575
2405006 6. 5. 2024 30. 5. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2405007 6. 5. 2024 30. 5. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2405008 13. 5. 2024 30. 5. 2024 Obec Valaliky 00324850 Poľná 8, 044 13 Valaliky Požiarná asistencia dňa 18.5.2024 296,6
2405009 13. 5. 2024 30. 5. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovanie po zápase 18.5.2024 370
2405010 13. 5. 2024 30. 5. 2024 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 18.5.2024 150
2405011 20. 5. 2024 30. 5. 2024 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Servis zavlažovacieho systému a tekuté hnojivo 653,33
2405013 23. 5. 2024 30. 5. 2024 ProfiLIGHT Corporation s.r.o. 44964714 Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom Servis CBS a núdzového osvetlenia 1411,89
2405014 29. 5. 2024 30. 5. 2024 Avance Um s.r.o. 44622963 Bardejovská 1, 040 11 Košice Objednávka hygieny 1509,76
2405015 29. 5. 2024 30. 5. 2024 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok 650
2405016 29. 5. 2024 30. 5. 2024 DGD Trade s.r.o. 51192056 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Práce strojom zberač kameňov + doprava 2191,66
2405017 29. 5. 2024 30. 5. 2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Zakladač z číreho akrilového skla, lepenie, montáž 2482,8
2405018 29. 5. 2024 30. 5. 2024 King Media s.r.o. 46515641 Tomášiková 63, 058 01 Poprad tlač mesh, ploter, inštalácia cenovej ponuky 443,1
2405019 29. 5. 2024 30. 5. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985
2405020 29. 5. 2024 30. 5. 2024 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1405
2405021 30. 5. 2024 30. 5. 2024 Diro spol s.r.o. 50902679 Klimkovičová 26, 040 23 Košice Kontrola vád/ stavby v záručnej dobe, kontrola procesov odstraňovania vád/ stavby, administratívne práce súviciase s dokumentáciou projektu 2570
2406001 4. 6. 2024 30. 6. 2024 Hagro Orava s.r.o. 53817362 Párnica 297, 026 01 Parnica Dozariadenie priestorov KFA 2850
2406002 5. 6. 2024 30. 6. 2024 Včielka Košice s.r.o. 36775487 Prúdová 8, 040 01 Košice Prenájom traktor báger 160
2406003 10. 6. 2024 30. 6. 2024 AURA Trade s.r.o. 44733721 Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín Elektródy 327
2406004 10. 6. 2024 30. 6. 2024 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Hnojivá 3238
2406005 11. 6. 2024 30. 6. 2024 Abc klima Košice s.r.o. 35798840 Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava Motor ventilátora 939,35
2406006 11. 6. 2024 30. 6. 2024 SKYFIX s.r.o. 50758233 Trieda KVP 1, 040 23 Košice Prenájom lešenia 180
2406007 11. 6. 2024 30. 6. 2024 Maurer Karol 34413618 Maurerová 10, 04022 Košice Práce súvisiace s údržbou trávnatého telesa 3456
2406008 11. 6. 2024 30. 6. 2024 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor bager 180
2406009 12. 6. 2024 30. 6. 2024 Maurer Karol 34413618 Maurerová 10, 04022 Košice Práce súvisiace s údržbou trávnatého telesa 1480
2406010 12. 6. 2024 30. 6. 2024 Zámková technika s.r.o. 47855673 Čechovová 364/1, 040 11 Košice Vložka dverí 75
2406011 19. 6. 2024 30. 6. 2024 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Montáž oceľovej konštrukcie, materiál, úprava materiálu a náter upravených kusov 3700
2406012 27. 6. 2024 30. 6. 2024 Rakum s.r.o. 44845421 Volgoradskán 54, 080 01 Prešov Dozariadenie priestorov KFA 39 990,00 €
2406013 27. 6. 2024 30. 6. 2024 Mgr.Martina Magic PKcS 50258907 Hrašovík 73, 044 42 Ke okolie Vzdelávanie zamestancov 720,00 €

Evidencia objednávok 2023

číslo objednávky dátum vystavenia dátum zverejnenia subjekt IČO Adresa predmet cena bez DPH
20230001 11.1.2023 2.3.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 542,40 €
20230002 13.1.2023 2.3.2023 Laserkov a.s. 31668356 Hospodársky dvor 1, 044 73 Buzica Trojuholník 1x200x200 – pozinkovaný 168,00 €
20230003 13.1.2023 2.3.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Označenie KFA formou nástenných malieb podľa dizajnérskeho manuálu KFA 9 964,00 €
20230004 20.1.2023 2.3.2023 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice Tepovanie/ čistenie priestorov KFA 593,75 €
20230005 26.1.2023 2.3.2023 Profigrass SK s.r.o. 36775011 Ulica ppri Búroši 2, 903 01 Senec Pánt dverí TYM, Podložka pod pánt, Duté hruty Verti drain, Vertikulačné nože na Peruzzo Koala 1 283,35 €
20230006 27.1.2023 2.3.2023 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 31701914 Bardejovská 6, 043 29 Košice Výroba a montáž tabuľ na stĺpy 1 259,10 €
20230007 30.1.2023 2.3.2023 Ceelabs s.r.o. 47350164 Lomonosová 20, 04001 Košice Služba Virtuálny elektroenergetik (podporná služba reportingu a analýz dát z meracích setov MeriTo, fakturácia mesačne 204,00 €
20230008 30.1.2023 2.3.2023 i2F s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión za obdobje január 2023 2 500,00 €
20230009 31.1.2023 2.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230010 31.1.2023 2.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230011 31.1.2023 2.3.2023 party_production s.r.o. 54447593 Varšavská 2492/18, 040 13 Košice Zabezpečenie podujatia Mattel Family Day (2.-3.6.2023) – deň deti v KFA 10 000,00 €
20230012 2.2.2023 8.3.2023 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 282,80 €
20230013 3.2.2023 8.3.2023 Mesto Košice 00691135 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Licencie – Microsoft 365 E3, Office 365 E3 + Enterprise Mobility + Security E3, Exchange Online 111,80 €
20230014 6.2.2023 8.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas SC Dnipro – AEK Larnaca FC 1 000,00 €
20230015 6.2.2023 8.3.2023 Vys – Car s.r.o. 47330091 Táborská 3099/12, 040 01 Košice – Juh Prenájom vysoko zdvižného vozíka 592,00 €
20230016 8.2.2023 8.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Monitorovacie PC – Dell OptiPlex 5000 MT, Kábel 981,46 €
20230017 9.2.2023 8.3.2023 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 Kráľovce 155, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 25.2.2023 295,60 €
20230018 9.2.2023 8.3.2023 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177475 Kráľovce 155, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 23.2.2023 545,60 €
20230019 9.2.2023 8.3.2023 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 25.2.2023 1 100,00 €
20230020 9.2.2023 8.3.2023 MTR Media s.r.o. 51175089 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 23.2.2023 3 000,00 €
20230021 9.2.2023 8.3.2023 Sanita a technika s.r.o 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 955,00 €
20230022 9.2.2023 8.3.2023 Tle s.r.o 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 25.2.2023 150,00 €
20230023 9.2.2023 8.3.2023 Suprako s.r.o. 36606626 Moldavská 433, 044 02 Turňa nad Bodvou Material – profil, zváranie, brúsenie, náter 175,50 €
20230024 10.2.2023 8.3.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Tlač mesh, falc, oka a inštalácia meshov 4 161,20 €
20230025 13.2.2023 8.3.2023 Suprako s.r.o. 36606626 Moldavská 433, 044 02 Turňa nad Bodvou Kosenie pozemkov, odstránenie porastov a mulčovanie drevín 3 365,92 €
20230026 13.2.2023 8.3.2023 Pesmenpol spol s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Futbalové bránky prenostné, sklapacie ramená, sieť do bránok 2 237,62 €
20230027 13.2.2023 8.3.2023 Looper s.r.o. 52331059 Južná trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 2 544,00 €
20230028 14.2.2023 8.3.2023 Pesmenpol spol s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Stlpy na oplotenie, domontáž ochranných sieti, horna priečka, spevňujúci profil, montáž stĺpov 7 459,20 €
20230029 20.2.2023 8.3.2023 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 31701914 Bardejovská 6, 043 29 Košice Výroba a montáž tabuľ na stĺpy 1 283,85 €
20230030 20.2.2023 8.3.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 198,00 €
20230031 20.2.2023 8.3.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 23.2.2023 600,00 €
20230032 20.2.2023 8.3.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579770 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 25.2.2023 400,00 €
20230033 20.2.2023 8.3.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hugienický tovar 1 798,50 €
20230034 A 20.2.2023 8.3.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Technická podpora zápasu Dnipro 1 1 680,00 €
20230034 20.2.2023 8.3.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Dozariadenie priestorov KFA podľa architektonického návrhu štúdia Maukš 23 800,00 €
20230035 20.2.2023 8.3.2023 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 23.2.2023 SC Dnipro – Larnaca (pred a po zápase) 7 175,00 €
20230036 20.2.2023 8.3.2023 Top Security Košice s.r.o. 50824903 Hroncová 1, Košice 040 02 Bezpečnostné služby na zápas 23.2.2023 SC Dnipro – Larnaca (sektro hostí) 4 725,00 €
20230037 20.2.2023 8.3.2023 Top Security Košice s.r.o. 50824904 Hroncová 1, Košice 040 03 Bezpečnostné služby na zápas 23.2.2023 SC Dnipro – Larnaca 8 317,50 €
20230038 20.2.2023 8.3.2023 Suprako s.r.o. 36606626 Moldavská 433, 044 02 Turňa nad Bodvou Lešenie a schodisko potrebné pre zápas UEFA 2 950,00 €
20230039 20.2.2023 8.3.2023 Aviso s.r.o. 50098071 Jazerná 1, 040 12 Košice Autopreprava valca 120,00 €
20230040 20.2.2023 8.3.2023 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Tandemový vibračný valec 140,00 €
20230041 20.2.2023 8.3.2023 The Restaurant s.r.o 54377510 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Larnaca 23.2.2023 6 966,00 €
20230042 20.2.2023 8.3.2023 The Restaurant s.r.o 54377511 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Larnaca 23.2.2023 1 539,00 €
20230043 20.2.2023 8.3.2023 The Restaurant s.r.o 54377512 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Larnaca 23.2.2023 2 146,50 €
20230044 20.2.2023 8.3.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 25.2.2023 202,50 €
20230045 20.2.2023 8.3.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášiková 63, 058 01 Poprad Dozariadenie úriestorv KFA – pola architektonického návrhu štúdia Maukš 17 700,00 €
20230046 28.2.2023 8.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230047 28.2.2023 8.3.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230048 A 1.3.2023 12.4.2023 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na mesiac marec- dostavba tribun na KFA 5 431,20 €
20230048 1.3.2023 12.4.2023 Ján Kuko – Revilo 40791785 Južná trieda 17, 04001 Košice Dozariadenie priestorov KFA 3 500,00 €
20230049 3.3.2023 12.4.2023 Ján Kuko – Revilo 40791786 Južná trieda 17, 04001 Košice Dozariadenie priestorov KFA 383,16 €
20230050 6.3.2023 12.4.2023 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 Kráľovce 155, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 11.3.2023 295,60 €
20230051 6.3.2023 12.4.2023 Obec Kráľovce 00324388 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 18.3.2023 295,60 €
20230052 6.3.2023 12.4.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 23.2.2023 600,00 €
20230053 6.3.2023 12.4.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579770 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 25.2.2023 400,00 €
20230054 6.3.2023 12.4.2023 Tle s.r.o 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 11.3.2023 150,00 €
20230055 6.3.2023 12.4.2023 Tle s.r.o 47920646 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 18.3.2023 150,00 €
20230056 6.3.2023 12.4.2023 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 11.3.2023 1 100,00 €
20230057 6.3.2023 12.4.2023 MTR Media s.r.o. 51175089 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 18.3.2023 1 100,00 €
20230058 9.3.2023 12.4.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor – bager JCB 2 CX 330,00 €
20230059 9.3.2023 12.4.2023 Suprako s.r.o. 36606626 Turňa nad Bodvou 433, 044 02 Kotviace tyče na bránky 92,00 €
20230060 15.3.2023 12.4.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 1 837,50 €
20230061 15.3.2023 12.4.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Hnojivo na trávu a osivo 5 304,00 €
20230062 16.3.2023 12.4.2023 Abc klima Košice s.r.o. 35798840 Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava Snímač vysokého tlaku, Ag spojka neobaľovaná, dusík 936,20 €
20230063 22.3.2023 12.4.2023 Fitron s.r.o. 48035076 Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves Dozariadenie priestorov na -1PP 3 825,83 €
20230064 23.3.2023 12.4.2023 Looper s.r.o. 52331059 Južná trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 3 190,00 €
20230065 23.3.2023 12.4.2023 MP Kanal service s.r.o. 45965838 Košická 5C, 08001 Prešov Monitoring Kanalizácie v dĺžke 200 m, Dopravné náklady 400,00 €
20230066 27.3.2023 12.4.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230067 27.3.2023 12.4.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230068 27.3.2023 12.4.2023 Obec Kráľovce 00324388 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 1.4.2023 295,60 €
20230069 27.3.2023 12.4.2023 Obec Kráľovce 00324389 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 15.4.2023 295,60 €
20230070 27.3.2023 12.4.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 29.4.2023 295,60 €
20230071 27.3.2023 12.4.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579770 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 1.4.2023 400,00 €
20230072 27.3.2023 12.4.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579771 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 15.4.2023 400,00 €
20230073 27.3.2023 12.4.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 29.4.2023 400,00 €
20230074 27.3.2023 12.4.2023 MTR Media s.r.o. 51175089 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 1.4.2023 1 100,00 €
20230075 27.3.2023 12.4.2023 MTR Media s.r.o. 51175090 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 15.4.2023 1 100,00 €
20230076 27.3.2023 12.4.2023 MTR Media s.r.o. 51175091 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 29.4.2023 1 100,00 €
20230077 27.3.2023 12.4.2023 Tle s.r.o 47920646 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 1.4.2023 150,00 €
20230078 27.3.2023 12.4.2023 Tle s.r.o 47920647 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 15.4.2023 150,00 €
20230079 27.3.2023 12.4.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 29.4.2023 150,00 €
20230080 27.3.2023 12.4.2023 Elcom spoločnosť s ručením 00695599 Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov Pokladnica RTOS Euro 80/o B SK, Platobný terminál Smarpeak P600CT 414,00 €
20230081 A 31.3.2023 29.6.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 11.3. a 18.3.2023 691,36 €
20230081 3.4.2023 4.5.2023 unix a.s. Košice 47845660 Jesenského č.6, 040 01 Košice Výmena poškodenej presklenej výplne vo fasáde 679,05 €
20230082 3.4.2023 4.5.2023 Asanarates s.r.o. 47845660 Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia arény 50,00 €
20230083 3.4.2023 4.5.2023 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na mesiac apríl- dostavba tribun na KFA 5 256,00 €
20230084 5.4.2023 4.5.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Dozariadenie/ Maľba v priestoroch KFA 447,00 €
20230085 6.4.2023 4.5.2023 Hescon s.r.o. 43900658 Nám.Sv Anny 20V/7269 Spracovanie PD 9 991,00 €
20230086 11.4.2023 4.5.2023 SKYFIX s.r.o. 50758233 Trieda KVP 1, 040 23 Košice Mobilné hlinikové lečenie s výškou 6m 180,00 €
20230087 12.4.2023 4.5.2023 Avance Um s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 294,73 €
20230088 12.4.2023 4.5.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Umývanie budovy a okien 1 744,00 €
20230089 12.4.2023 4.5.2023 Adif s.r.o. 31392563 Klariská 12, 811 01 Bratislava Vykonanie činnosti 19 500,00 €
20230090 12.4.2023 4.5.2023 looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 250,00 €
20230091 21.4.2023 4.5.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230092 21.4.2023 4.5.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230093 25.4.2023 4.5.2023 Kontrakt JMV s.r.o. 31666744 Krivá 18, 040 01 Košice Prečistenie vŕtannej studne 416,00 €
20230094 26.4.2023 4.5.2023 MTR Media s.r.o. 51175091 Hájske 563, 951 33 Hájske Led obrazovka na dobu majstrovstiev v hokeji 4 000,00 €
20230095 26.4.2023 4.5.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 612,50 €
20230096 A 26.4.2023 4.5.2023 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie počas futbalových zápasov 400,00 €
20230096 26.4.2023 4.5.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 016,20 €
20230097 27.4.2023 4.5.2023 Looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 450,00 €
20230098 28.4.2023 4.5.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor – bager JCB 2 CX 174,00 €
20230099 A 30.4.2023 29.6.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 1.4. , 15.4. a 29.4.2023 1 378,18 €
20230099 2.5.2023 29.6.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 12.5.2023 295,60 €
20230100 A 2.5.2023 29.6.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové službz v mesiaci máj 1 504,54 €
20230100 2.5.2023 29.6.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 12.5.2023 400,00 €
20230101 2.5.2023 29.6.2023 MTR Media s.r.o. 51175091 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 12.5.2023 1 100,00 €
20230102 2.5.2023 29.6.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 12.5.2023 150,00 €
20230103 3.5.2023 29.6.2023 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Výroba a osadenie vzpier na zabezpečenie zábrankových konštrukcií 1 075,00 €
20230104 3.5.2023 29.6.2023 i2F s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión – dostavba tribun, na obdobje máj, jún 2023 5 000,00 €
20230105 4.5.2023 29.6.2023 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie – Deň detí v KFA 2 200,00 €
20230106 4.5.2023 29.6.2023 Pesmenpol spol s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Stlpy na oplotenie, montáž a demontáž, montážne púzdra, horna priečka 26 542,00 €
20230107 9.5.2023 29.6.2023 Looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 250,00 €
20230108 9.5.2023 29.6.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Zimná 1150/9, 04001 Košice Branding propagačného materiálu 347,00 €
20230109 11.5.2023 29.6.2023 Občianské združenie Pomoc Perešu 42102880 Krompašská 29, 040 11 Košice – Pereš Prenájom pivných setov 342,00 €
20230110 15.5.2023 29.6.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Uprava RPD(vypracovanie RPD pre predĺženie TV kabeláže podľa zadania a vrátane Výkazu a výmeru, 3x tlač 1 247,50 €
20230111 18.5.2023 29.6.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný material 1 411,79 €
20230112 18.5.2023 29.6.2023 Free Group s.r.o. 36845043 Milosrdenstva 26,040 01 Košice Montáž čerpadla, čerpadlo, potrebný materiál, doprava 1 164,75 €
20230113 18.5.2023 29.6.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 27.5.2023 150,00 €
20230114 18.5.2023 29.6.2023 PBS profi s.r.o. 47002735 Tranovského 20/951 Spracovanie PD 3 500,00 €
20230115 23.5.2023 29.6.2023 3sky, s.r.o. 44230206 Jasuschova 24, 040 23 Košice Úprava záchynej siete a jej konštrukcie, podružný nešpecifikovaný material a podiel pridružených výkonov 1 230,00 €
20230116 23.5.2023 29.6.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 27.5.2023 200,00 €
20230117 26.5.2023 29.6.2023 party_production s.r.o. 54447593 Varšavská 2492/18, 040 13 Košice DJ produkcia + ozvučenie a organizačné zabezpečenie 2 a3.6.2023 1 000,00 €
20230118 26.5.2023 29.6.2023 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 530,00 €
20230119 26.5.2023 29.6.2023 MTR Media s.r.o. 51175091 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 27.5.2023 1 100,00 €
20230120 26.5.2023 29.6.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.6.2023 1 100,00 €
20230121 30.5.2023 29.6.2023 Timan s.r.o. 36005801 Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica Vzdelávacia aktivita:koučing 774,00 €
20230122 31.5.2023 29.6.2023 Ján Hužvár 40440451 Slnečná 41, Poproč 044 24 Dozariadenie priestorov v KFA 2 160,00 €
20230123 31.5.2023 29.6.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230124 31.5.2023 29.6.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230125 31.5.2023 29.6.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 3.6.2023 150,00 €
20230126 A 1.6.2023 17.7.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie počas akcie deň detí 2 -3.6.2023 63,00 €
20230126 B 1.6.2023 17.7.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 3.6.2023 200,00 €
20230126 2.6.2023 17.7.2023 Slovak assistance s.r.o. 50747282 Mlynárska 15, 040 01 Košice Preprava strojového vybavenia do Krompach a späť 300,00 €
20230127 A 2.6.2023 17.7.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby v rámci predstavenia partnera flywise s názvom Teambuilding KFA Powered by Flywise 1 933,64 €
20230127 2.6.2023 17.7.2023 MH Line s.r.o. 51915804 Porubská 683/36, 0903 03 Vranov nad TopĽov Detekcia úniku vody 100,00 €
20230128 2.6.2023 17.7.2023 party_production s.r.o. 54447593 Varšavská 2492/18, 040 13 Košice DJ produkcia 3.6.2023 300,00 €
20230129 2.6.2023 17.7.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 1 242,99 €
20230130 6.6.2023 17.7.2023 Monitora s.r.o. 47242396 Michalovská 18, Bratislavala, 81 101 Jednorázový monitoring – tradičné média obdobie od 1.7.2023 -31.5.2023 350,00 €
20230131 12.6.2023 17.7.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 155,30 €
20230132 A 12.6.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Občerstvenie počas zabezpečenia takticko bezpečnostného cvičenia ozbrojených a ochranných zložiek v priestoroch KFA(caterin pre 350 osôb) 936,23 €
20230132 12.6.2023 17.7.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 551,48 €
20230133 12.6.2023 17.7.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Hnojivo na trávu a osivo 604,00 €
20230134 13.6.2023 17.7.2023 Občianské združenie Pomoc Perešu 42102880 Krompašská 29, 040 11 Košice – Pereš Prenájom pivných setov 210,00 €
20230135 14.6.2023 17.7.2023 Team Trade s.r.o. 52703860 Berlínska 12,040 11 Košice propagačný materiál 137,50 €
20230136 15.6.2023 17.7.2023 Slovak assistance s.r.o. 50747282 Mlynárska 15, 040 01 Košice Preprava strojového vybavenia 300,00 €
20230137 19.6.2023 17.7.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor – bager JCB 2 CX 174,00 €
20230138 19.6.2023 17.7.2023 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Ačkový stojan 3000x 640x 500 mm 3 960,00 €
20230139 22.6.2023 17.7.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Dozariadenie pre hlásateľa 240,00 €
20230140 23.6.2023 17.7.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 1 225,00 €
20230141 23.6.2023 17.7.2023 Suprako s.r.o. 36606626 Turňa nad Bodvou 433, 044 02 Oprava mobilných plotov 467,00 €
20230142 26.6.2023 17.7.2023 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Ačkový stojan 3000x 640x 500 mm 3 960,00 €
20230143 27.6.2023 17.7.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 28.6.2023 150,00 €
20230144 27.6.2023 17.7.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 1.7.2023 150,00 €
20230145 27.6.2023 17.7.2023 František Jurčo – Jukon 32514140 Edisonová 10, Košice časť Krásna 040 18 Prenájom nakladača s obsluhou 220,00 €
20230146 29.6.2023 17.7.2023 looper s.r.o. 52331059 Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice maľby / vnútorne dozariadenie priestorov 550,00 €
2023147 A 3.7.2023 23.8.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 2 625,00 €
20230147 3.7.2023 23.8.2023 Ján Kuko – Revilo 40791785 Južná Trieda 17, 040 01 Košice Dozariadenie priestorov KFA 2 921,29 €
20230148 3.7.2023 23.8.2023 i2F s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión – dostavba tribun, na obdobje júl 2023 2 500,00 €
20230149 6.7.2023 23.8.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230150 6.7.2023 23.8.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230151 10.7.2023 23.8.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Vysokozvižný vozík 300,00 €
20230152 10.7.2023 23.8.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Osivo 3 450,00 €
20230153 14.7.2023 23.8.2023 Štefan Kubacka s.r.o. 50048791 Komenského 58, 040 01 Košice Výroba schodiska s plošinou a bráničkou na vip terasu 2 911,00 €
20230154 14.7.2023 23.8.2023 KR-Elektro s.r.o. 45628823 Seňa 223, 044 58 Sna Oprava čerpadla 250,00 €
20230154 A 17.7.2023 23.8.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 2 555,00 €
20230155 17.7.2023 23.8.2023 Zora & Mimex servis s.r.o. 36170291 Bryotín 376, 049 51 Mulčovač MBER 140, Hnací kardan s voľnobežnou spojkou 1 560,00 €
20230156 17.7.2023 23.8.2023 Sanita a technika s.r.o 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 694,00 €
20230157 17.7.2023 23.8.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas 25.7.2023 Dnipro – Panathinaikos Athenes 1 000,00 €
20230158 17.7.2023 23.8.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia 25.7.2023 Dnipro – Panathinaikos Athenes 545,60 €
20230159 17.7.2023 23.8.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 25.7.2023 3 000,00 €
20230160 A 17.7.2023 23.8.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655873 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Panathinaikos (pred a po zápase) 5 422,50 €
20230160 B 17.7.2023 23.8.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Panathinaikos 8 265,00 €
20230160 17.7.2023 23.8.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 25.7.2023 600,00 €
20230161 18.7.2023 23.8.2023 Pesmenpol spol s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Montáž oceľových lán na prefabrikované betonové oplotenie tribúny B, D 2 000,00 €
20230162 18.7.2023 23.8.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 198,00 €
20230163 A 20.7.2023 23.8.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Panathinaikos 27.7.2023 8 250,00 €
20230163 B 20.7.2023 23.8.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Panathinaikos 27.7.2023 2 400,00 €
20230163 20.7.2023 23.8.2023 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice Čistenie tribún štadióna podľa požiadaviek 1 520,00 €
20230164 25.7.2023 23.8.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 468,92 €
20230165 27.7.2023 23.8.2023 Lusaro s.r.o. 47472146 Jarmočná 1, 040 01 Košice Fenix Balanced 1 257,00 €
20230166 27.7.2023 23.8.2023 Sanita a technika s.r.o 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 212,00 €
20230167 27.7.2023 23.8.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 29.7.2023 545,60 €
20230168 27.7.2023 23.8.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 29.7.2023 1 265,00 €
20230169 A 27.7.2023 6.9.2023 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie počas futbalových zápasov 400,00 €
20230169 27.7.2023 23.8.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 29.7.2023 400,00 €
20230170 27.7.2023 23.8.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 29.7.2023 150,00 €
20230171 28.7.2023 23.8.2023 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice špeciálne upratovanie tribún od stavebných prác 200,00 €
20230172 31.7.2023 23.8.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230173 31.7.2023 23.8.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230174 31.7.2023 23.8.2023 i2F s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión – dostavba tribun, na obdobje júl 2023 3 300,00 €
20230175 9.8.2023 6.9.2023 Monitora s.r.o. 47242396 Michalovská 18, Bratislavala, 81 101 Monitoring médíí na rok 2 160,00 €
20230176 9.8.2023 6.9.2023 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, Košice 040 01 Finalizačné interierové práce pred otvorením 1 500,00 €
20230177 10.8.2023 6.9.2023 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice Chcemické čistenie sedačiek od nálepiek 292,50 €
20230178 10.8.2023 6.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas 25.7.2023 Dnipro – Slávia Praha 1 000,00 €
20230179 10.8.2023 6.9.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 17.8.2023 Dnipro – Slávia Praha 545,60 €
20230180 10.8.2023 6.9.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 17.8.2023 3 000,00 €
20230181 10.8.2023 6.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 17.8.2023 400,00 €
20230182 10.8.2023 6.9.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 19.8.2023 150,00 €
20230183/A 10.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Slavia Praha 17.8.2023 9 250,00 €
20230183/B 10.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Slavia Praha 17.8.2023 1 650,00 €
20230183 10.8.2023 6.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 19.8.2023 400,00 €
20230184 10.8.2023 6.9.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 19.8.2023 1 265,00 €
20230184/A 10.8.2023 6.9.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 180,00 €
20230185 10.8.2023 6.9.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 19.8.2023 295,60 €
20230186/A 11.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Slavia Praha (pred a po zápase) 7 725,00 €
20230186/B 11.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Slavia Praha 8 265,00 €
20230186 11.8.2023 6.9.2023 Sanita a technika s.r.o 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 1 072,00 €
20230187/A 18.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas FC Košice – Žilina 19.8.2023 250,00 €
20230187 18.8.2023 6.9.2023 Lavacom 51881713 Bancikovej 1/A, 821 03 Bratislava Tlač reklamných banerov 559,58 €
20230188 21.8.2023 6.9.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 286,40 €
20230189 21.8.2023 6.9.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 180,00 €
20230190 21.8.2023 6.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas 25.7.2023 Dnipro – Spartak Trnava 1 000,00 €
20230191 21.8.2023 6.9.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 17.8.2023 Dnipro – Spartak Trnava 545,60 €
20230192 21.8.2023 6.9.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 31.8.2023 3 000,00 €
20230193 21.8.2023 6.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 31.8.2023 400,00 €
20230194 21.8.2023 6.9.2023 Sanita a technika s.r.o 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 1 072,00 €
20230195 21.8.2023 6.9.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 2.9.2023 150,00 €
20230196 21.8.2023 6.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 2.9.2023 600,00 €
20230197 21.8.2023 6.9.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 2.9.2023 1 265,00 €
20230198 21.8.2023 6.9.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 2.9.2023 295,60 €
20230199 21.8.2023 6.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230200 21.8.2023 6.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230201 25.8.2023 6.9.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 109,00 €
20230202 25.8.2023 6.9.2023 Multip s.r.o. 45721178 Slovenskej jednoty 36, Košice Mobilné oplotenie, zábrany , stan, montáž, demontáž, doprava 2 729,00 €
20230203 25.8.2023 6.9.2023 Evil 36182931 Poľská 4, 040 01 Košice Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a hydrantových hadíc 754,00 €
20230204 25.8.2023 6.9.2023 Štefan Verespej- UINIPRANT 47794615 Stierová 1132/3, 04023 Košice Chcemické čistenie sedačiek od nálepiek 90,00 €
20230205 25.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Trnava 31.8.2023 8 350,00 €
20230206 25.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas SC Dnipro – Trnava 31.8.2023 2 050,00 €
20230207 25.8.2023 6.9.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 2.9.2023 250,00 €
20230208 25.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Trnava – pred a po zápase 7 725,00 €
20230209 26.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Trnava – zápas 8 265,00 €
20230210 27.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Trnava – sektor AL 4 035,00 €
20230211 28.8.2023 6.9.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 25.2.2023 SC Dnipro – Trnava – sektor C1 – C6 4 935,00 €
20230212 28.8.2023 6.9.2023 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie počas futbalových zápasov 400,00 €
20230213 A 3.9.2023 27.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Senzor indukčný PNP.NC-AECO 433,00 €
20230213 5.9.2023 27.9.2023 Alex-Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Zábradlie jednopoľové a dvojpoľové, montáž 855,00 €
20230214/A 5.9.2023 31.1.2024 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Občerstvenie počas zabezpečenia takticko bezpečnostného cvičenia ozbrojených a ochranných zložiek v priestoroch KFA 432,00 €
20230214 5.9.2023 27.9.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 1 056,55 €
20230215 5.9.2023 27.9.2023 Applipower s.r.o. 44999631 Bytčická 2, 010 01 Žilina Servisné práce 683,00 €
20230216 6.9.2023 27.9.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 612,50 €
20230217 8.9.2023 27.9.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor – bager JCB 2 CX 174,00 €
20230217/A 18.9.2023 31.1.2024 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringgové služby na zápas 22.9.2023 359,00 €
20230218 18.9.2023 27.9.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 22.9.2023 150,00 €
20230219 18.9.2023 27.9.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 30.9.2023 150,00 €
20230220 18.9.2023 27.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 22.9.2023 400,00 €
20230221 18.9.2023 27.9.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 22.9.2023 1 265,00 €
20230222 18.9.2023 27.9.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 22.9.2023 295,60 €
20230223 18.9.2023 27.9.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 4 081,00 €
20230224 20.9.2023 27.9.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 30.9.2023 200,00 €
20230225 20.9.2023 27.9.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 1 225,00 €
20230226 21.9.2023 27.9.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 419,22 €
20230227 25.9.2023 27.9.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom traktor – bager JCB 2 CX 174,00 €
20230228 26.9.2023 27.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230229 26.9.2023 27.9.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230230 27.9.2023 27.9.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 1 640,00 €
20230231 27.9.2023 27.9.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Hnojiva a osivo 6 652,00 €
20230232 A 28.9.2023 5.11.2023 Marjak Ferenci & Partners s.r.o. 50164988 Tajovského 17, 04001 Košice Právnicke služby 5 500,00 €
20230232 3.10.2023 5.11.2023 Engo 31376053 Bulharska 35, 91701 Trnava Umelý trávnik 16 654,00 €
20230233 3.10.2023 5.11.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany renovácia futbalového ihriska 7 976,00 €
20230234 3.10.2023 5.11.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom bobcat 245,00 €
20230235 3.10.2023 5.11.2023 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska 8 575,00 €
20230236 4.10.2023 5.11.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 12.10.2023 295,60 €
20230237 4.10.2023 5.11.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 16.10.2023 295,60 €
20230238 4.10.2023 5.11.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 21.10.2023 295,60 €
20230239 4.10.2023 5.11.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 12.10.2023 400,00 €
20230240 4.10.2023 5.11.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 16.10.2023 400,00 €
20230241 4.10.2023 5.11.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 21.10.2023 400,00 €
20230242 4.10.2023 5.11.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na záps U21 Slovensko – Poľsko 1 000,00 €
20230243 4.10.2023 5.11.2023 MTR Media s.r.o. 51175092 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 16.10.2023 3 000,00 €
20230244 4.10.2023 5.11.2023 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 21.10.2023 1 265,00 €
20230245 5.10.2023 5.11.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 1 043,40 €
20230246 6.10.2023 5.11.2023 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca Prenájom báger – Požiarnická 400,00 €
20230247 6.10.2023 5.11.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 180,00 €
20230248 A 6.10.2013 31.1.2024 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Občerstvenie v sektore C58 , obdobie Q4 2 500,00 €
20230248 6.10.2023 5.11.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 2 710,00 €
20230249 10.10.2023 5.11.2023 Evil s.r.o. 36182931 Poľská 4, 040 01 Košice Kontrola požiarných uzáverov a požiarných klapiek 833,00 €
20230250 10.10.2023 5.11.2023 Asanarates s.r.o. 47845660 Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia arény 50,00 €
20230251 10.10.2023 5.11.2023 Maurer Karol 34413618 Maurerová 10, 04022 Košice Drader – vyrovannie a spadovanie povrchu 3 456,00 €
20230252 10.10.2023 5.11.2023 FT Prodikja Iwona Wojtowicz 7291224741 Starowa Gora ul Centralna 76, 95-030 Rzgow Propagačný materiál 30 000,00 €
20230253 10.10.2023 5.11.2023 Promet Trans splo s.r.o. 31696651 040 01 Košice Prenájom – autobus,vito s vozíkom, osobné vozidlo – pri zabezpečení futbalu 1 092,00 €
20230254 10.10.2023 5.11.2023 VP Group s.r.o. 47347040 Dvorkinová 18, 040 22 Košice Zabezpečenie Transferu osob pri zabezpečení futbalu 136,00 €
20230255 10.10.2023 5.11.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 21.10.2023 150,00 €
20230256 10.10.2023 5.11.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na záps U21 Ukrajina – Anglicko 1 000,00 €
20230257 11.10.2023 5.11.2023 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 04001 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 76,00 €
20230258 11.10.2023 5.11.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 12.10.2023 Slovensko – Poľsko 3 905,00 €
20230259 11.10.2023 5.11.2023 Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp 50659090 Branisková, 040 01 Košice Sprievodné atrakcie počac futbalu 150,00 €
20230260 11.10.2023 5.11.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 84,00 €
20230261 11.10.2023 5.11.2023 Štefan Jakim 44809778 Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce Kontrola elektrického ručného náradia a spotrebičov podľa STN 33 1610 763,00 €
20230262 11.10.2023 5.11.2023 Martin Segada 43517072 Fábryho 14, 04022 Košice Bido záznam a foto dokumentácia futbal 16.10.2023 500,00 €
20230263 11.10.2023 5.11.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655874 Hroncová 1, Košice 040 01 Bezpečnostné služby na zápas 16.10.2023 Ukrajina – Anglicko 4 227,50 €
20230264 A 11.10.2023 5.11.2023 Cato Agency s.r.o. 46263497 Tramínová 1555/27 Hostesingové služby 12.10.2023 72,00 €
20230264 11.10.2023 5.11.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 2 070,46 €
20230265 11.10.2023 5.11.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 12.10.2023 400,00 €
20230266 13.10.2023 5.11.2023 The Restaurant s.r.o 54377513 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Cateringové služby na zápas 16.10.2023 4 794,40 €
20230267 13.10.2023 5.11.2023 The Restaurant s.r.o 54377514 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Catering v rámci futbalov na C tribune 588,63 €
20230268 24.10.2023 5.11.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 3.11.2023 295,60 €
20230269 24.10.2023 5.11.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 12.11.2023 295,60 €
20230270 24.10.2023 5.11.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 3.11.2023 400,00 €
20230271 24.10.2023 5.11.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 12.11.2023 400,00 €
20230272 24.10.2023 5.11.2023 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.11.2023 1 265,00 €
20230273 24.10.2023 5.11.2023 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 12.11.2023 1 265,00 €
20230274 24.10.2023 5.11.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 3.11.2023 a 12.11.2023 150,00 €
20230275 24.10.2023 5.11.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230276 24.10.2023 5.11.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230277 25.10.2023 5.11.2023 Evil s.r.o. 36182931 Poľská 4, 040 01 Košice Kontrola požiarných uzáverov a požiarných klapiek 460,00 €
20230278 26.10.2023 5.11.2023 Engo 31376053 Bulharska 35, 91701 Trnava Inštalácuia bielych čiar do zóny pred stiedačkou a domacích hosti, Pokladka umelého trávnika pri tuneloch 1 040,00 €
20230279 26.10.2023 5.11.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 4 800,00 €
20230280 26.10.2023 5.11.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 8 320,83 €
20230281 26.10.2023 5.11.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 18 741,67 €
20230282 A 2.11.2023 16.12.2023 Projekt Active Life s.r.o 50065238 Klimkovičová 15, 040 23 Košice Sprievodné atrakcie počas futbalových zápasov 400,00 €
20230282 3.11.2023 16.12.2023 Topforsport s.r.o 29213291 Bešuvka 810/19, Brno Žebetin 641 00 Propagačný materiál 1 197,00 €
20230283 A 5.11.2023 12.1.2024 The Restaurant s.r.o 54377514 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Občerstvenie v rámci futbalu na C tribune 12.11.2023 5 900,00 €
20230283 7.11.2023 16.12.2023 All4event s.r.o 46149911 Metodová 15, 080 01 Prešov Personálno organizačné zabezpečenie futbalu 12.11.2023 2 850,00 €
20230284 10.11.2023 16.12.2023 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 155,30 €
20230285 20.11.2023 16.12.2023 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 1 259,05 €
20230286 21.11.2023 16.12.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 1.12.2023 295,60 €
20230287 21.11.2023 16.12.2023 Obec Kráľovce 00324390 Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Požiarná asistencia dňa 16.12.2023 295,60 €
20230288 21.11.2023 16.12.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 1.12.2023 400,00 €
20230289 21.11.2023 16.12.2023 Lux Facility Management s.r.o. 36579772 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie tribún zázemie a toaliet 16.12.2023 400,00 €
20230290 21.11.2023 16.12.2023 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 1.12.2023 1 265,00 €
20230291 21.11.2023 16.12.2023 MTR Media s.r.o. 51175093 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 16.12.2023 1 265,00 €
20230292 21.11.2023 16.12.2023 Tle s.r.o 47920648 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 1.12.2023 a 16.12.2023 150,00 €
20230293 21.11.2023 16.12.2023 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 285,60 €
20230294 22.11.2023 16.12.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20230295 22.11.2023 16.12.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20230296 26.11.2023 16.12.2023 Top Security Košice 1 s.r.o. 52655873 Hroncová 1, Košice 040 01 Dodatočné stráženie arény v rámci podujatia 585,00 €
20230297 A 1.12.2023 12.1.2024 Active life n.o 45743916 Klimkovičová 11, 040 23 Košice Organizačno – technické zabezpečenie športových aktivít s tematikou Mikuláša 3 950,00 €
20230297 6.12.2023 12.1.2024 Black Street s.r.o. 50227475 Trieda SNP 61/B, Košice čať -západ 04011 Propagačný materiál 1 350,00 €
20230298 A 6.12.2023 12.1.2024 Promet Trans splo s.r.o. 31696651 040 01 Košice Preprané služby 7.12.2023 150,00 €
20230298 11.12.2023 12.1.2024 String 32522088 Rastislavová 59, 040 01 Košice Branding – propagačného materiálu 600,00 €
20230299 11.12.2023 12.1.2024 Midfild s.r.o. 45340871 Tomašiková 150/6, 04001 Košice Grafické práce 1 470,00 €
20230300 14.12.2023 12.1.2024 QaR, Ing.Slivka Juraj 17255813 Textilná 7, 04001 Košice Branding – propagačného materiálu 3 382,56 €
20230301 14.12.2023 12.1.2024 Zes plus ns.r.o. 46942645 Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská Nová Ves Výmena výbojky v reflektore 240,00 €
20230302 14.12.2023 12.1.2024 Avance Um s.r.o. 44622962 Bardejovská 1, 040 11 Košice Hygienický tovar a čistiace prostriedky 2 178,96 €
20230303 21.12.2023 12.1.2024 Timan s.r.o. 36005801 Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov 4 800,00 €
20230304 21.12.2023 12.1.2024 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, Košice 040 01 Riešenie interieru – návrch realizácie priestorov v KFA 9 218,00 €
20230305 21.12.2023 31.1.2024 King Media s.r.o. 46515640 Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad Dozariadenie priestorov KFA 6 100,00 €
20230306 21.12.2023 31.1.2024 collectivum o.z. 55858961 Bellova 1785/63 Hudobná produkcia ukončenie roka v KFA 300,00 €
20230307 21.12.2023 31.1.2024 Fitstuff s.r.o. 53707541 Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom Dozariadenie priestorov Kfa na – 1PP 6 864,00 €

Evidencia objednávok 2022

číslo objednávky dátum vystavenia dátum zverejnenia subjekt IČO Adresa predmet cena bez DPH
20220001 20.1.2022 16.11.2022 Tiplux 36568562 Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice Výmena svetelných zdrojov osvetlenia hracej plochy 1 200,00 €
20220002 20.1.2022 16.11.2022 Arad Slovakia s.r.o. 44278381 Alžbetina 41, 040 01 Košice Ultrazvukový vodomer s diaľkovým odpočtom 2 888,00 €
20220003 20.1.2022 16.11.2022 Siko Kúpeľne a.s 43864074 Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava Dozariadenie priestorov KFA 1 652,45 €
20220004 20.1.2022 16.11.2022 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00159433 Kukučinová 23, 04001 Košice Rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny B o skupinu T 875,00 €
20220005 25.1.2022 16.11.2022 Alex – Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Oplotenie na tribúne C6 podľa cenovej ponuky 1 710,90 €
20220006 25.1.2022 16.11.2022 Gude s.r.o. 36408786 Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň Dozariadenie priestorov KFA 288,37 €
20220007 27.1.2022 16.11.2022 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice – Sever Riešenie fajčiarenskej miestnosti vo VIP priestoroch na 3 NP 4 739,70 €
20220008 27.1.2022 16.11.2022 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice – Sever Návrh hygienických doplnok a typizovaného vybavenia v KFA 1 680,00 €
20220009 27.1.2022 16.11.2022 i2f s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Konzultačné šlužby manažéra stavby pri príprave podkladov pre verejne obstarávanie na dostavbu štadióna KFA 2 500,00 €
20220009/A 27.1.2022 16.11.2022 Belleza SK s.r.o 50730941 Jenisejská 1432/43, 040 12 Košice Správu sociálnych sieti, správa a aktualizácia webovej stránky 1 500,00 €
20220010 31.1.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Mobilné oplotenie a mobilne zábrany 4 700,00 €
20220011 2.2.2022 16.11.2022 Unix a.s. Košice 36183890 Jesenského 6, 040 01 Košice Výmena poškodeného skla 282,23 €
20220012 2.2.2022 16.11.2022 SpartakFanShop s.r.o. 47520001 M. Bela 4, 820 01 Hlohovec Výroba zástav 510,00 €
20220013 7.2.2022 16.11.2022 Casca Svietidla s.r.o. 50956299 Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava Dozariadenie priestorov KFA 2 955,00 €
20220014 7.2.2022 16.11.2022 Aura Trade s.r.o. 44733721 Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín Defibrilátor s príslušenstvom 4 646,70 €
20220015 3.2.2022 16.11.2022 Multip s.r.o. 45721718 Slovenskej jednoty 36, 04001 Košice Obedové menu a kávový servis na bezpečnostné školenie 525,00 €
20220016 9.2.2022 16.11.2022 L R Media s.r.o. 47462574 Rampová 5, 040 01 Košice Pieskovú fóliu na prevádzku Užhorodská 254,20 €
20220017 9.2.2022 16.11.2022 Rakum s.r.o. 44845421 Volgogradská 54, 080 01 Prešov Dozariadenie priestorov KFA 11 921,00 €
20220018 9.2.2022 16.11.2022 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507881 Železničiarska 16/3815, prešov Futbalové bránky, ochranné siete a umelú trávu na prevádzku Užhorodská 16 946,05 €
20220019 9.2.2022 16.11.2022 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507881 Železničiarska 16/3815, prešov Futbalové bránky a závažia 2 430,00 €
20220020 10.2.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 12.2.2022 949,80 €
20220021 14.2.2022 16.11.2022 Florest s.r.o 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Chemické látky, hnojivá a osiva 10 255,00 €
20220022 11.2.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 12.2.2022 295,60 €
20220023 17.2.2022 16.11.2022 Korasao s.r.o. 51034476 Na letisko 15, Poprad Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 2 300,00 €
20220024 17.2.2022 16.11.2022 Cortec s.r.o. 45584168 Horná 13, 974 01 Banská Bystrica Výrobník kockového ľadu a zásobník 5 399,56 €
20220025 17.2.2022 16.11.2022 KPK Print s.r.o. 44432291 Orlia 10, 040 01 Košice Dezinfekčný stojan s dezinfekciou na senzor 664,00 €
20220026 17.2.2022 16.11.2022 Profigroup s.r.o. 63497221 Bořetická 19, 682 00 Brno, CZ Postrekovač MT 200 34900 CZK
20220027 18.2.2022 16.11.2022 Murcass s.r.o. 36168688 Tajovského 6, 040 01 Košice Rádiostanice GP300 s príslušenstvom 2 679,00 €
20220028 18.2.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Stroj na čistenie podlahy a dezinfekčné prostriedky 4 752,40 €
20220029 20.2.2022 16.11.2022 Fitron s.r.o. 48035076 Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves Dozariadenie priestorov KFA na – 1PP 15 702,83 €
20220030 20.2.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej Led obrazovky na 25.2.2022 a 1.3.2022 2 750,00 €
20220031 22.2.2022 16.11.2022 Art Street Crew 42320038 372 Kokšov – Bakša – 044 13 Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 350,00 €
20220032 22.2.2022 16.11.2022 Michal Šoltés 46157794 Varšavská 2492/18, 040 13 Košice Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 600,00 €
20220033 22.2.2022 16.11.2022 3b s.r.o 36513148 Sabinovská 151, 08001 Prešov Propagačný materiál 920,00 €
20220034 22.2.2022 16.11.2022 Cortec s.r.o. 45584168 Horná 13, 974 01 Banská Bystrica Zmäkčovač vody 336,00 €
20220035 22.2.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Sprievodné atrkákcie v rámci futbalu 900,00 €
20220036 23.2.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Propagačný materiál 750,00 €
20220037 23.2.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Vstupenky na zápas FC Košice – FC Spartak Trnava 3 666,67 €
20220038 23.2.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Prenájom – Sky Box 2 000,00 €
20220039 23.2.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 25.2.2022 a 1.3.2022 591,20 €
20220040 23.2.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovacie služby 920,00 €
20220040/A 23.2.2022 16.11.2022 Ján Švec 54472750 Hlinkova 627/29, 040 11 Košice Kontrola, čistenie a reset IT zariadení v KFA 1 000,00 €
20220041 23.2.2022 16.11.2022 Aktívny život, o.z 42421080 1 Nová ľubovňa 065 11 Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 1 000,00 €
20220042 24.2.2022 16.11.2022 DK Event Studio s.r.o. 51980886 Havanská 12, 040 13 Košice Architektonické nasvietenie vonkajšej fasády sektora C 2 400,00 €
20220043 23.2.2022 16.11.2022 Konja o.z 50459155 Exnárova 8, 040 22 Košice Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 700,00 €
20220044 25.2.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 1.3.2022 454,80 €
20220045 23.2.2022 16.11.2022 MS Stolárstvo s.r.o. 48194697 Jayerná 1, 040 12 Košice Dozariadenie priestorov KFA 35 776,87 €
20220046 25.2.2022 16.11.2022 Rollo s.r.o. 50266098 Jiskrova4, 040 01 Košice Dokončenie drenáže na prevádzke Užhorodská 1 522,89 €
20220047 24.2.2022 16.11.2022 Bomstal Slovakia s.r.o. 44400098 Podbiel 2, 027 42 POdbiel Dozariadenie priestorov KFA 575,00 €
20220048 22.2.2022 16.11.2022 Art Street Crew 42320038 372 Kokšov – Bakša – 044 13 Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 450,00 €
20220049 28.2.2022 16.11.2022 All4Event s.r.o. 46149911 Metodova 15, 080 01 Prešov Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 150,00 €
20220050 2.3.2022 16.11.2022 PPA Inžiniering s.r.o. 31376045 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Vykonanie OP a OS stavby KE- KFA časť ELI 11 860,96 €
20220051 2.3.2022 16.11.2022 Revilo – Ján Kuko s.r.o. 54145597 Žižková 43, 040 01 Košice Dozariadenie do KFA 16 985,06 €
20220052 2.3.2022 16.11.2022 3Sky s.r.o. 44230206 Jasuschova 24, 04023 Košice Aplikácia náteru vo výške 1 025,20 €
20220053 28.2.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Kúpa – Mobilné oplotenie 2 610,00 €
20220054 28.2.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilne oplotenie 620,00 €
20220055 7.3.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 11.3.2022 295,60 €
20220056 7.3.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 11.3.2022 454,80 €
20220057 7.3.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Propagačný materiál 750,00 €
20220058 7.3.2022 16.11.2022 Multip s.r.o. 45721718 Slovenskej jednoty 36, 04001 Košice Dozariadenie priestorov KFA 911,02 €
20220059 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu – FC U19 1 100,00 €
20220060 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu -Skalica 1 100,00 €
20220061 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu -Námestovo 1 100,00 €
20220062 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Šamorín 1 100,00 €
20220063 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Púchov 1 100,00 €
20220064 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Komárno 1 100,00 €
20220065 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Trebišov 1 100,00 €
20220066 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Dubnica 1 100,00 €
20220067 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Žilina 1 100,00 €
20220068 10.3.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu- Bardejov 1 100,00 €
20220069 10.3.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovacie služby na 13.3.2022 460,00 €
20220070 11.3.2022 16.11.2022 Zámkovátechnika s.ro. 47855673 Čechovova 364/1, 040 11 Košice Uzamykací systém 1 864,00 €
20220071 15.3.2022 16.11.2022 i2f s.r.o. 47088613 Rozvojová 2, 040 11 Košice Konzultačné šlužby manažéra stavby pri príprave podkladov pre verejne obstarávanie na dostavbu štadióna KFA 5 000,00 €
20220072 15.3.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Kurz prvej pomoci 78,00 €
20220073 17.3.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 22.3.2022, 25.3.2022 454,80 €
20220074 17.3.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Pažiarná asistencia na zápas 22.3.2022, 25.3.2022 591,20 €
20220075 20.3.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 23.3.2022, 26.3.2022 800,00 €
20220076 24.3.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Puraqleen technologické umývanie budovy 2 474,00 €
20220077 24.3.2022 16.11.2022 Alex – Egri spol s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 07634 Ladmovce Panelové oplotenie, zabezpečenie požiarných hlásičov 3 727,90 €
20220078 24.3.2022 16.11.2022 Scarpi s.r.o. 45958670 Cottbuská 10, 040 23 Košice Panelové oplotenie, zabezpečenie požiarných hlásičov 190,00 €
20220079 28.3.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 1.4.2022 227,40 €
20220080 28.3.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarna asistencia na zápas 1.4.2022 295,60 €
20220081 29.3.2022 16.11.2022 A.L.Podlahy s.r.o. 51314029 Drieňova 1/3, 821 01 Bratislava Oprava zariadenie v KFA 190,00 €
20220082 30.3.2022 16.11.2022 Rakum s.r.o. 44845421 Volgogradská 54, 080 01 Prešov Dozariadenie priestorov KFA 4 722,00 €
20220083 A 30.3.2022 24.1.2023 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Futbalová sieť 7,32 x 2,44 m 280,00 €
20220083 30.3.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 2.4.2022 400,00 €
20220084 5.4.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 9.4.2022 400,00 €
20220085 5.4.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 8.4.2022 295,60 €
20220086 5.4.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 8.4.2022 454,80 €
20220087 11.4.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovacie služby v mesiaci apríl 1 750,00 €
20220088 11.4.2022 16.11.2022 Masta production 47699132 Irkutská 9, 040 12 Košice Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 2 600,00 €
20220089 12.4.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 15.4.2022 295,60 €
20220090 13.4.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 15.4.2022 456,00 €
20220091 12.4.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 16.4.2022 400,00 €
20220092 13.4.2022 16.11.2022 Vidiek s.r.o. 47182512 Rumančeková 14, 821 01 Bratislava Vystúpenie skupiny Vidiek 3 500,00 €
20220093 20.4.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 1 287,69 €
20220094 22.4.2022 16.11.2022 Ing. Jozef Galis 44989253 Štvrť čajkovského 3732/3, Martin Vystupenie kapely 7.5.2022 1 930,00 €
20220095 25.4.2022 16.11.2022 Marko Popovskí Levočská 81, 080 01 Prešov Show na 7.5.2022 660,00 €
20220096 25.4.2022 16.11.2022 E-Volve s.r.o. 46180630 Nákovná 21, 821 06 Bratislava Vystupenie kapely Marinbo na 7.5.2022 1 200,00 €
20220097 26.4.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 29.4.2022 454,80 €
20220098 26.4.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 29.4.2022 295,60 €
20220099 26.4.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 30.4.2022 400,00 €
20220100 26.4.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Propagačný materiál 1 200,50 €
20220101 27.4.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Propagačný materiál 348,00 €
20220102 27.4.2022 16.11.2022 Topevent s.r.o. 47473827 Šafárikova trieda 288/1, Košice Pódium s ozvučením 5 500,00 €
20220103 27.4.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Vyčistenie obvodovej sieťoviny na tribunách KFA 1 036,80 €
20220104 28.4.2022 16.11.2022 Art Street Crew 42320038 372 Kokšov – Bakša – 044 13 Sprievodné atrakcie v rámci futbalu 1 340,00 €
20220105 29.4.2022 16.11.2022 TMF Tomasz Fiszer 7292499693 Dabrowskieho 225/43, poland Vlajka 1 450,00 €
20220106 29.4.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220107 29.4.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. Na mesiac máj 985,00 €
20220108 2.5.2022 16.11.2022 Dobpravný podnik mesta Košice a.s. 31701914 Bardejovská 6, 043 29 Košice Visačka s uškom 402,00 €
20220109 3.5.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na oslavy dňa mesta Košice na KFA 576,00 €
20220110 3.5.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 338,31 €
20220111 3.5.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilnej zábrany 1 366,00 €
20220112/A 3.5.2022 16.11.2022 SpartakFanShop s.r.o. 47520001 M. Bela 4, 820 01 Hlohovec Propagačný materiál 450,00 €
20220112 4.5.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 38,75 €
20220113 4.5.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na Oslavy dňa mesta Košice na KFA 1 450,95 €
20220114 5.5.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 155,00 €
20220115/A 5.5.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby vo VIP zóne pri príležitosti Oslavy dňa mesta Košice na KFA 7 910,00 €
20220115 5.5.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie počas podujatia 6.5.2022 – 8.5.2022 v exterieri KFA 1 470,00 €
20220116/A 5.5.2022 16.11.2022 A4ka,s.r.o. 46891587 Razmanovská 9, 080 01 Prešov Propagačný materiál 3 182,00 €
20220116 5.5.2022 16.11.2022 Aktívny život, o.z 42421080 1 Nová ľubovňa 065 11 Sprievodné atrakcie 1 000,00 €
20220117/A 5.5.2022 16.11.2022 Konja o.z 50459155 Exnárova 8, 040 22 Košice Sprievodné atrakcie 200,00 €
20220117 6.5.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovacie služby , hygienicke veci, pohotovostný pracovník 7.5.2022 867,12 €
20220118 9.5.2022 16.11.2022 Unix a.s. Košice 36183890 Jesenského 6, 040 01 Košice Výmena poškodenej výplne vo fasáde 679,05 €
20220119 11.5.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 13.5.2022 454,80 €
20220120 11.5.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 13.5.2022 295,60 €
20220121 11.5.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 14.5.2022 400,00 €
20220122 11.5.2022 16.11.2022 ArtMedia s.r.o. 51479346 Trieda KVP 1, 040 23 Košice Príprava, realizácia a dodanie video materialov 170,00 €
20220123 12.5.2022 16.11.2022 Revilo – Ján Kuko s.r.o. 54145597 Žižková 43, 040 01 Košice Prečalunenie rokovacej stoličky do látky 1 688,57 €
20220124 12.5.2022 16.11.2022 Suprako s.r.o. 36606626 433 Turňa nad Bodvou Oprava stĺpa verejného osvetlenia 381,20 €
20220125 12.5.2022 16.11.2022 Suprako s.r.o. 36606626 433 Turňa nad Bodvou Oprava stĺpa verejného osvetlenia 671,20 €
20220126 18.5.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 20.5.2022 454,80 €
20220127 18.5.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 20.5.2022 295,60 €
20220128 18.5.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 21.5.2022 400,00 €
20220129 25.5.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 28.5.2022 400,00 €
20220130 25.5.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 27.5.2022 295,60 €
20220131 25.5.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 27.5.2022 454,80 €
20220132 25.5.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky na 27.5.2022 1 100,00 €
20220133 25.5.2022 16.11.2022 City – Aréna Hotel a.s. 50252895 Kapitulská 5, 917 01 Trnava Prenájom priestorov 6.-7.6.2022 327,92 €
20220134 26.5.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Tlač, inštalácia 1 429,44 €
20220135 27.5.2022 16.11.2022 Beevam s.r.o. 48326496 Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica 3D scan budovy Košickej Futbalovej Arény a.s. 6 795,75 €
20220136 30.5.2022 16.11.2022 Suprako s.r.o. 36606626 433 Turňa nad Bodvou Vykosenie pozemku, odstranenie porastov a komunálneho odpadu 3 365,92 €
20220137 31.5.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220138 31.5.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220139 3.6.2022 16.11.2022 Photomap 36572047 Poludníková 3/1453, 040 12 Košice Zameranie záujmových území 1 500,00 €
20220140 7.6.2022 16.11.2022 Ing.Dušan Garaj Zapamo 17184541 Škovrančia 2, 040 01 Košice Vypracovanie špecifikácie drevín k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub a výpočet ich spoločenskej hodnoty 1 150,00 €
20220141 9.6.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 590,82 €
20220142 9.6.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Aplikácia ochranného polymerového náteru podláh 987,00 €
20220143/A 10.6.2022 16.11.2022 Vys Car s.r.o. 47330091 Táborská 3099/12, 040 01 Košice Prenájom vysokozdvižného vozíka 203,00 €
20220143 15.6.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Vyčistenie obvodovej sieťoviny na tribunách A1, C 5 772,60 €
20220144 24.6.2022 16.11.2022 L&Š s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra Material na servisné práce 1 759,32 €
20220145 27.6.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice WEPA SATINO utierky / CR1 / Comfort / 2-vr / 350 m 275,00 €
20220146 27.6.2022 16.11.2022 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Kremičitý piesok 1 274,00 €
20220147 30.6.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220148 30.6.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220149 1.7.2022 16.11.2022 Stavenisko s.r.o. 36592510 Ľudvíkov dvor 33B, 040 15 Košice Prenájom bager JCB 2CX 214,00 €
20220150 1.7.2022 16.11.2022 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice – Sever Výkon dizajnesrskej činnosti v priestoroch KFA na 3 mesiace 4 250,00 €
20220151 15.7.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 23.7.2022 600,00 €
20220152 15.7.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 23.7.2022 295,60 €
20220153 15.7.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 23.7.2022 454,80 €
20220154 15.7.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED na zápas 23.7.2022 1 100,00 €
20220155 15.7.2022 16.11.2022 Florest s.r.o 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Chemické látky, hnojivá a osiva 4 625,00 €
20220156 20.7.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Montáž siete v sektore hostí 350,00 €
20220157 21.7.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilnej zábrany 253,60 €
20220158 21.7.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas FC Košice – Tatran Prešov 150,00 €
20220159/A 26.7.2022 24.1.2023 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Upratovacie služby 1 750,00 €
20220159 26.7.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienický tovar 909,98 €
20220160/A 29.7.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220160/B 29.7.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220160 29.7.2022 16.11.2022 KPK Print s.r.o. 44432291 Orlia 10, 040 01 Košice Kartonový stojan na noviny 130,00 €
20220161 1.8.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Dodatočné čistenie tribún a sedačiek v sektore domácich 150,00 €
20220162 1.8.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Aromatizáciu a dezinfekciu priestorov prístrojom do vzduchotechniky 3 799,44 €
20220163 1.8.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 6.8.2022 400,00 €
20220164 1.8.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 6.8.2022 246,33 €
20220165 1.8.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 6.8.2022 454,80 €
20220166 1.8.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky na 6.8.2022 1 100,00 €
20220167 3.8.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Prenájom Sky Box na 6.8.2022 1 000,00 €
20220168 4.8.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas FC Košice – KFC Komárno 150,00 €
20220169 5.8.2022 16.11.2022 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507881 Železničiarska 16/3815, prešov Náhradna bránkova sieť a rohova zástava 319,00 €
20220170 5.8.2022 16.11.2022 Zámkovátechnika s.ro. 4755673 Čechovova 364/1, 040 11 Košice Uzamykací systém 224,50 €
20220171 5.8.2022 16.11.2022 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice – Sever Riešenie interiéru Reštaurácie vo VIP priestoroch na 1.NP, Hlavná budova 6 869,85 €
20220172 16.8.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 17.8.2022 a 18.8.2022 1 743,00 €
20220173 16.8.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 18.8.2022 545,60 €
20220174 16.8.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 248,50 €
20220175 16.8.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 18.8.2022 600,00 €
20220176/A 16.8.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro-1 : AEK Larnaca FC 2 610,00 €
20220176 16.8.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Karty mifare 240,00 €
20220177 17.8.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 1 075,00 €
20220178 17.8.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technickú podporu na zápas SC Dnipro-1 – AEK Larnaca FC 1 000,00 €
20220179 17.8.2022 16.11.2022 DGD Trade s.r.o. 51192055 Majerská 46/15, 076 14 Michaľany Prenájom pieskovačky 460,00 €
20220180/A 17.8.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky na zápas SC Dnipro-1: AEK Larnaca 3 000,00 €
20220180 17.8.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro-1 : AEK Larnaca FC 7 917,50 €
20220181 17.8.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dmitro-1 : AEK Larnaca FC 5 020,00 €
20220182 17.8.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dmitro-1 : AEK Larnaca FC 2 440,00 €
20220183 22.8.2022 16.11.2022 ZG Lighting Czech Rebuplic s.r.o. 25700588 Jankovcova 1518/2, 1700 00 Praha 7, ČR Certifikáciu a meranie osvetlenia hracej plochy na KFA 1 400,00 €
20220184 23.8.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 27.8.2022 400,00 €
20220185 23.8.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 27.8.2022 295,60 €
20220186 23.8.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 27.8.2022 454,80 €
20220187 23.8.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky na zápas 27.8.2022 1 100,00 €
20220188 24.8.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Prenájom Sky Box na 27.8.2022 1 000,00 €
20220189 24.8.2022 16.11.2022 Avance UM s.r.o. 44622961 Bardejovská 1, 040 11 Košice Demontáž siete v sektore hostí 350,00 €
20220190 25.8.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas FC Košice – Šamorín 150,00 €
20220191 26.8.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienické potreby 239,70 €
20220192 31.8.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220193 31.8.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220194. 31.8.2022 16.11.2022 Vys Car s.r.o. 47330091 Táborská 3099/12, 040 01 Košice Prenájom vysokozdvižného vozíka 740,00 €
20220194 A 6.9.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Technická podpora týkajúca sa prípravy zápsu SC Dnipro vs Alkmaar FC 1 505,00 €
20220194 6.9.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 8.9.2022 400,00 €
20220195 6.9.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 10.9.2022 400,00 €
202200196/A 6.9.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Reklamné plnednie v podobe hlavných partnerov na akcii Michal David 4 000,00 €
202200196 6.9.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 955,00 €
202200197 6.9.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas SC Dnipro 1 vs AZ Alkmaar 1 000,00 €
20220198A 6.9.2022 16.11.2022 FC Košice a.s 51711265 Bočná 10, 040 01 Košice Prenájom – Sky Box 1 000,00 €
20220198 6.9.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 69,50 €
20220199 6.9.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 8.9.2022 545,60 €
20220200 6.9.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 10.9.2022 295,60 €
20220201 6.9.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná aistnecnia na zápas 7.9.2022 a 8.9.2022 1 791,00 €
20220202 6.9.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 10.9.2022 454,80 €
20220203 6.9.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej led obrazovky na zápas 10.9.2022 1 100,00 €
20220204 6.9.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej led obrazovky na zápas 8.9.2022 3 000,00 €
20220204/A 6.9.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro-1 : AZ Alkmaar 8 675,00 €
20220204/B 6.9.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro-1 : AZ Alkmaar 6 075,00 €
20220205 7.9.2022 16.11.2022 Congress Hotel Centrum 46520104 Južná trieda 2/A, 040 01 Košice Ubytovanie 248,00 €
20220205/A 7.9.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dmitro-1 : AZ Alkmaar 4 903,00 €
20220205/B 7.9.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dmitro-1 : AZ Alkmaar 1 400,00 €
202200206 9.9.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas FC Košice – Žilina B 150,00 €
20220207 A 12.9.2022 24.1.2023 Mooress s.r.o. 46957537 Rožňavská 139/18, 040 11 Košice – Západ Poradenstvo a koučingové služby v oblasti straégia, riadenie a riadenie HR 800,00 €
20220207 12.9.2022 16.11.2022 Evil 36182931 Poľská 4, 040 01 Košice Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a hydrantových hadíc 754,00 €
20220208 23.9.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienické potreby 526,90 €
20220209 26.9.2022 16.11.2022 Applipowwer, sr.o. 44999631 Bytčická 2, 010 01 žilina Servisné práce, Výmena batérií Baterie 941,24 €
20220210 27.9.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 1.10.2022 295,60 €
20220211 27.9.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 1.10.2022 454,80 €
20220212 27.9.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 1.10.2022 400,00 €
20220213 27.9.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220214 27.9.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220215 27.9.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 6.10.2022 400,00 €
20220216 27.9.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 8.10.2022 400,00 €
20220217/A 28.9.2022 24.1.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Kancelárske potreby a Propagačný materiál 1 249,00 €
20220217/B 29.9.2022 24.1.2023 King Media s.r.o. 46515641 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Grafická Príprava a tlač rekl.Plôch 3 743,98 €
202200217 28.9.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas FC Košice – Dubnica 150,00 €
20220218 29.9.2022 16.11.2022 Vys Car s.r.o. 47330091 Táborská 3099/12, 040 01 Košice Prenájom vysokozdvižného vozíka 592,00 €
20220219 30.9.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 6.10.2022 545,60 €
20220220 30.9.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 5.10.2022 a 6.10.2022 1 791,00 €
202200221 30.9.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas SC Dnipro -vs FC Vaduz 1 000,00 €
20220222/B 3.10.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro – Vaduz 7 220,00 €
20220222/A 3.10.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na futbalový zápas SC Dnipro – Vaduz 8 205,00 €
20220222 3.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky a technická podpora na zápas SC Dnipro – FC Vaduz 6.10.2022 3 000,00 €
20220223/A 3.10.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Technická podpora týkajúca sa prípravy zápasu SC Dnipro – Vaduz 1 500,00 €
202200223 3.10.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 955,00 €
20220224/A 3.10.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dnipro Vaduz 1 520,00 €
20220224/B 3.10.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dnipro Vaduz 5 700,00 €
20220224 3.10.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 272,00 €
20220225 4.10.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 8.10.2022 295,60 €
20220226 4.10.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 8.10.2022 227,40 €
20220227 4.10.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 8.10.2022 150,00 €
20220228 4.10.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 11.10.2022 150,00 €
20220229 4.10.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 15.10.2022 150,00 €
20220230 4.10.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 11.10.2022 400,00 €
20220231 4.10.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 15.10.2022 400,00 €
20220232/A 6.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej obrazovky, HW a technickú podporu 1 100,00 €
20220232 10.10.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 11.10.2022 295,60 €
20220233 10.10.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 15.10.2022 295,60 €
20220234 10.10.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 11.10.2022 454,80 €
20220235 10.10.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 15.10.2022 455,80 €
20220236 10.10.2022 16.11.2022 Asanarates s.r.o. 36606693 Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia arény 50,00 €
20220237 10.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej obrazovky, HW a technickú podporu 1 100,00 €
20220238 10.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej obrazovky, HW a technickú podporu 1 101,00 €
20220239 10.10.2022 16.11.2022 MK Traktor s.r.o. 46887717 Okružná 94, 071 01 michalovce práca, oleje, sviečky, filtre – určené pre udržbu strojov na KFA 567,82 €
20220240 19.10.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 29.10.2022 295,60 €
20220241 19.10.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 27.10.2022 545,60 €
20220242 19.10.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 29.10.2022 454,80 €
20220243 19.10.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 26.10,27.10.2022 1 791,00 €
20220244 19.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky a technicka podpora na zápas 29.10.2022 1 100,00 €
20220245 19.10.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky a technicka podpora na zápas SC Dnipro 1 :Apollon Limassol29.10.2023 3 000,00 €
20220246 19.10.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 29.10.2022 400,00 €
20220247 19.10.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 27.10.2022 400,00 €
20220248 19.10.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice IT služby na zápas 29.10.2022 150,00 €
20220249 19.10.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Technická podpora na zápas SC Dnipro 1vs Apollon Limassol 1 000,00 €
20220250 19.10.2022 16.11.2022 Sanita a technika s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Prenájom mobilných plotov a zábran 955,00 €
20220251 19.10.2022 16.11.2022 Vys Car s.r.o. 47330091 Táborská 3099/12, 040 01 Košice Prenájom vysokozdvižného vozíka 592,00 €
20220252 19.10.2022 16.11.2022 Kongres Hotel Roca 45254389 Južná trieda 117, 040 01 Košice Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu 221,82 €
20220253 19.10.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na zápas 27.10.2022 SC Dnipro 1 : Apollon Limassol 6 725,00 €
20220254 19.10.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na zápas 27.10.2022 SC Dnipro 1 : Apollon Limassol 8 137,50 €
20220255 19.10.2022 16.11.2022 Top Security Košice s.r.o. 50824902 Hroncová 1, 040 01 Košice Bezpečnostné služby na zápas 27.10.2022 SC Dnipro 1 : Apollon Limassol 4 230,00 €
20220256 19.10.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dnipro1 : Apollon Limassol, 27.10.2022 1 320,00 €
20220257 19.10.2022 16.11.2022 The restaurant s.r.o. 54377510 Tomašiková 2465/63 Cateringové služby na futbalový zápas SC Dnipro1 : Apollon Limassol, 27.10.2023 6 340,00 €
20220258/A 25.10.2022 16.11.2022 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Technická podpora týkajúca sa prípravy zápasu SC Dnipro – Apollon Limassol 1 480,00 €
20220258 25.10.2022 16.11.2022 Hrubý a Hrubý s.r.o. 45692734 Mäsiarska 20, 040 01 Košice Dozariadenie priestorov 1 755,00 €
20220259 26.10.2022 16.11.2022 Inportante s.r.o. 45354928 Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda Hygienické potreby 542,40 €
20220260 26.10.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220261 26.10.2022 16.11.2022 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220262 2.11.2022 16.11.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kráľovce 00177474 155 Kráľovce 044 44 Požiarná asistencia na zápas 5.11.2022 295,60 €
20220262A 1.11.2022 24.1.2023 Want s.r.o. 51897555 Narcisová 4, 040 11 Košice Individuálny kurz anglického jazyka 4 000,00 €
20220263 2.11.2022 16.11.2022 Záchranná služba Košice 00606731 Rastislavova 43, 041 91 Košice Zdravotná asistencia na zápas 5.11.2022 454,80 €
20220264 2.11.2022 16.11.2022 MTR Media s.r.o. 51175088 Hájske 563, 951 33 Hájske Prenájom mobilnej LED obrazovky a technická podpora na zápas 5.11.2022 1 100,00 €
20220265 2.11.2022 16.11.2022 Lux facility Management s.r.o. 36579769 Prešovská cesta 31, 040 01 Košice Upratovanie 5.11.2022 400,00 €
20220266 2.11.2022 16.11.2022 Tle s.r.o. 47920645 Komenského 12, 040 01 Košice It služby na zápas 5.11.2022 150,00 €
20220267 2.11.2022 16.11.2022 Applipowwer, sr.o. 44999631 Bytčická 2, 010 01 žilina Diagnostika poruchy UPS, výmena náhradných dielov, oživenie, skúška, material 427,24 €
20220268 2.11.2022 16.11.2022 Techno Tip, s.r.o 35730927 Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava Vytiahnutie čerpadiel, výmena oleja, osadenie a kontrola čerpadiel.Odlučovač ropných látok. Lapač tukov. Odber a analýza kalu. 4 300,00 €
20220269 3.11.2022 16.11.2022 Unix a.s. Košice 36183890 Jesenského 6, 040 01 Košice Výmena poškodenej výplne fasády vo velíne. Výmena poškodenej presklenej výplne dverí vo velíne. 1 018,53 €
20220270 9.11.2022 16.11.2022 Ing.Dušan Garaj Zapamo 17184541 Škovrančia 2, 040 01 Košice Farebné označenie drevín a porastov na ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub 200,00 €
20220271 19.11.2022 24.1.2023 Sport pro s.r.o. 45393222 Potočná 26, 040 01 Košice Propagačný materiál 6 525,00 €
20220272 30.11.2022 24.1.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220273 30.11.2022 24.1.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220274 A 2.12.2022 24.1.2023 King Media s.r.o. 46515640 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Prenájom Selfiebox na akciu Mikuláš 800,00 €
20220274 B 2.12.2022 24.1.2023 King Media s.r.o. 46515641 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Dozariadenie priestorov KFA 1 316,60 €
20220274 C 3.12.2022 24.1.2023 King Media s.r.o. 46515642 Tomášikova 63, 058 01 Poprad Propagačný material 7 584,90 €
20220274 2.12.2022 24.1.2023 Active life, n.o 45743916 Klimkovičová 11, 040 23 Košice Organizačno technické zabezpečenie športových aktivít s tematikou Mikuláš 3 850,00 €
20220275 6.12.2022 24.1.2023 Florest s.r.o 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Chemické látky, hnojivo a osivo 5 167,00 €
20220276 6.12.2022 24.1.2023 Florest s.r.o 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Netkaná textília 23g, 15.8 x 250m 1 440,00 €
20220277 12.12.2022 24.1.2023 Met agro 35242574 Kočin 100, 922 04 Kočin – Lančár Snežný pluhm TXC 170 1 143,00 €
20220278 13.12.2022 24.1.2023 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice Riešenie interieru chodby Skyboxsý na 3NP + návrh prezenčnej vitriny, design sušiča na kopačky, police na kopačky, refit interieru office manager 2 917,75 €
20220279 13.12.2022 24.1.2023 Štefan Jakim 44809778 Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce Material na el.inčtalaciu reštauracie v KFA, skreslenie výkresovej dokumentácie, revízna správa 6 920,00 €
20220280 14.12.2022 24.1.2023 Profigroup s.r.o. 36775011 Ulica pri Búroši 2, 903 01 Senec Dvere TYM T575, tesnenie 545,00 €
20220281 15.12.2022 24.1.2023 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507881 Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01 Konštrukcia na uchytenie ochranných sieti, Horná priečka na uchytenie ochranných sieti, Demontáž+ Montáž konštukcie na zástavy, Demontáž a montáž stĺpov konštukcie 8 004,00 €
20220282 15.12.2022 24.1.2023 Pesmenpol, spol. s.r.o. 36507882 Železničiarska 16/3815, Prešov 080 02 Konštukcia z oceľových lán 660 x 170 cm, Konštrukcia z oceľových lán 270 x 170 cm 3 696,00 €
20220283 16.12.2022 24.1.2023 T4H s.r.o. 45979740 Hutnická 22, 040 01 Košice Dodávka a inštalácia Samsung LFD monitorov 6 141,00 €
20220284 A 20.12.2022 24.1.2023 Sauna world s.r.o 53906527 Racianska 88 B, 83102 Bratislava Produkt HY 6526 6 848,00 €
20220284 20.12.2022 24.1.2023 Engo, s.r.o. 31376053 Bulharská 35, 917 01 Trnava Bezpečnostné káble, Vyčistenie variomatu, Bio glykol, doplňovanie glykolu a spustenie vykurovania trávnika, vyčistenie a odstánenie vody zo zavlažovania,, meranie a kontrola funkčnosti vykurovania, doprava 2 773,60 €
20220285 A 20.12.2022 24.1.2023 Revilo – Ján Kuko s.r.o. 40791785 Južná Trieda 17, 04001 Košice Dozariadenie priestorov KFA 3 630,87 €
20220285 20.12.2022 24.1.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 985,00 €
20220286 20.12.2022 24.1.2023 Cellqos a.s. 36817864 Koniareková 16, 917 21 Trnava Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. 1 405,00 €
20220287 27.12.2022 24.1.2023 Boboto s.r.o. 50083104 Stará Spišská cesta 38, 04001 Košice Dozariadenie priestorov KFA 4 500,00 €
20220288 27.12.2022 24.1.2023 ZG Lighting Czech Rebuplic s.r.o. 25700588 Jankovcova 1518/2, 1700 00 Praha 7, ČR Meranie a certifikácia osvetlenia 700,00 €

Evidencia objednávok 2021

číslo objednávky dátum vystavenia dátum zverejnenia subjekt IČO Adresa predmet cena bez DPH
20210001 8.4.2021 24.1.2023 Ing. Milan Vaska 50902679 Klimkovičova 26, 040 23 Košice Finálna kontrola odstránenia vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby KFA 2 566,00 €
20210002 29.1.2021 24.1.2023 Lama sk s.r.o. 36651311 Tomašiková 30, 821 01 Bratislava Strážna služba na mesiac február 2021 6 904,80 €
20210003 26.2.2021 24.1.2023 Lama sk s.r.o. 36651312 Tomašiková 30, 821 01 Bratislava Strážna služba na mesiac marec 2022 7 432,25 €
20210004 20.3.2021 24.1.2023 Ing. Paulinma Černochová 17234646 Sladkovičová 66, 040 01 Košice Určenie a vyhotovenie posudku pre KFA na dostavbu 2 a 3 etapy štadióna 240,00 €
20210005 10.5.2021 24.1.2023 PPA Inžiniering s.r.o. 31376045 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Montážne práce M21 – technik, Montážne práce M21 – Montážnik, doprava, material 300,00 €
20210006 25.5.2022 24.1.2023 TIMAN s.r.o. 36005801 Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica Personálna analýza 380,00 €
20210007 26.5.2022 24.1.2023 Východoslovenská distribučná a.s. 36599361 Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a výmena 3ks PTP prevodu 10/A/A s úradným overením na existujucom OM 3 570,00 €
20210008 27.5.2021 24.1.2023 Moores s.r.o. 46957537 Rožňavská 319/18, 040 11 Košice Odborné a profesené poradenstvo pre prípravu prosesu, nastavenia odborných kritérii a spôsobu výberu Generálneho manažéra KFA,, účasť na výberovovej komisii vo všetkých kolách 3 600,00 €
20210009 1.7.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zálievka stromov pri KFA 1 421,88 €
20210010 14.7.2021 24.1.2023 Alex – Egri spol. s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 076 34 Ladmovce Práce pre stavbu KFA – dodávka a montáž panelového oplotenia, dodávka a montáž tieniacej tkaniny na oplotenie 2 314,70 €
20210011 29.7.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zálievka stromov pri KFA – jednorazová 2 598,18 €
20210012 29.7.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078203 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zálievka stromov pri KFA – jednorazová 285,94 €
20210013 29.7.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078204 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zálievka stromov pri KFA – jednorazová 285,94 €
20210014 24.1.2023
20210015 26.7.2021 24.1.2023 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 44518684 Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Práce pre stavbu KFA podľa predloženje ponuky 155,10 €
20210016 26.7.2021 24.1.2023 TIMAN s.r.o. 36005801 Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica Personálna analýza, Poradentské služby 340,00 €
20210017 30.7.2021 24.1.2023 Peter Maukš – Design Studio 33545774 Slovenskej jednoty 7, 040 01 Košice Príprava a dodanie výrobnej dokumentácie šatni hráčov a rozhodcov a trénerov, príprava a dodanie výkresov, autorský a projektový management 6 384,00 €
20210018 18.8.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zhodnotenie bioodpadu (tráva) 232,09 €
20210019 23.8.2021 24.1.2023 City- Aréna Hotel a.s. 50252895 Kapitulská 5, 917 01 Trnava Prenájom priestorov na školenie trávnikarov 180,00 €
20210020 18.8.2021 24.1.2023 Alex – Egri spol. s.r.o. 44173237 Kostolná 184, 076 34 Ladmovce Brána 1 krídlová – podľa CP 570,00 €
20210021 24.8.2021 24.1.2023 3Sky s.r.o. 44230206 Jasuschova 24, 040 23 Košice Kontrola stavu striech futbalového štadióna KFA 90,00 €
20210022 9.9.2021 24.1.2023 king media s.r.o. 46515640 Tomašikova 63, 058 01 Poprad Dozariadenie priestorov KFA 7 879,10 €
20210023 1.8.2021 24.1.2023 Dream production s.r.o. 46571370 Povstanie Českého ľudu Práce údržby strojového vybavenia, komplexná starostlivosť o trávnik v okolí KFA a správu technických zariadení v KFA 1 700,00 €
20210024 21.9.2021 24.1.2023 TH4 s.r.o. 45979740 Hutnická 22, 040 01 Košice Dozariadenie priestorov KFA 17 084,00 €
20210025 21.9.2021 24.1.2023 PPA inžiniering s.r.o. 31376045 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Označenie rozvádzačov podľa cenovej ponuky 1 600,00 €
20210026 29.9.2021 24.1.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Straku 13, 901 01 Malacky Konzultácia ohľadov starostlivosti o trávnate teleso a pestovateľských postupov v oblasti trávy 150,00 €
20210027 4.10.2021 24.1.2023 PPA inžiniering s.r.o. 31376045 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Uprava ELI v recepciách Aktérov, Medií a VIP, ďalej v Šatni domácich v 1PP a úprava ovládania osvetelenia v miestosti Press/1PP 1 871,44 €
20210028 1.11.2021 24.1.2023 Ceelabs s.r.o. 47350164 Lomonosova 20, 040 01 Košice Merací set MeriTo – inštalácia, konfigurácia, oživenie, revízia 23 520,00 €
20210029 4.10.2021 24.1.2023 Ceelabs s.r.o. 47350165 Lomonosova 20, 040 01 Košice Podporná služba reportongu a nalýzy dát z meracích setov MeriTO 2 448,00 €
20210030 5.10.2021 24.1.2023 Kone s.r.o. 31359884 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava Opakovaná úradná skúška 43889396,43889395,43889394,44170633 2 020,00 €
20210031 5.10.2021 24.1.2023 Kone s.r.o. 31359885 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava Čistenie výťahov 43889396,43889395,43889394,44170633 720,00 €
20210032 12.10.2021 24.1.2023 Alfred Pukleja 45372870 Švedlár 90, 053 34 Švedlár Obkladačské práce 360,00 €
20210033 24.1.2023 Geokod s.r.o. 35715456 Žitná 21, 831 06 Bratislava Vyhotovenie geometrického plánu 700,00 €
20210034 25.10.2021 24.1.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 Rastislavová 79, 040 01 Košice Zhodnotenie bioodpadu (tráva) 232,09 €
20210035 25.10.2021 24.1.2023 TH4 s.r.o. 45979740 Hutnická 22, 040 01 Košice Dodanie a inštalácia projekčnej techniky na štadión KFA 2 006,00 €
20210036 28.10.2021 24.1.2023 Autocont s.r.o. 36396222 Einsteinova Business Center 2 licencie M365 E3 756,00 €
20210037 9.11.2021 24.1.2023 Pesmenpol spol. s.r.o. 36507881 Železničiarská 16, 080 01 Prešov Dodanie a inštalácia zábrankových priestorov, bezpečnostných prvkov v sektore hostia a potrebné vybavenie 59 487,30 €
20210038 9.11.2021 24.1.2023 TMG Group, s.r.o. 35750871 Gagarinová 19, 821 03 Bratislava Letecké termovízne meranie a spracovanie dokumetácie z merania 1 816,00 €
20210039 15.11.2021 24.1.2023 Florest s.r.o. 50289331 Petra Steaku 13, 901 01 Malacky Manažment a údržba trávnika, riadenie a kontrolu s použitím pracovnej sily a stojov KFA, za neustálej prítomosti zodpovednej osoby z Florest s.r.o. 19 140,00 €
20210040 16.11.2021 24.1.2023 Konex elektro spol s.r.o. 31680569 Rastislavova 7, 040 01 Košice Výmena prúdových meničov 240,00 €
20210041 24.11.2021 24.1.2023 Ján Kuko – Revilo 40791785 Žižková 43, Košice 040 01 Zariadenie priestorov KFA 13 034,88 €
20210042 24.11.2021 24.1.2023 MS Stolárstvo s.r.o 48194697 Jazerná 1, 040 12 Košice Zariadenie priestorov KFA 20 841,60 €
20210043 24.11.2021 24.1.2023 Profigroup s.r.o. 63497221 Boretická 19, 682 00 Brno Lajnovacia sada 3950 czk
20210044 24.11.2021 24.1.2023 Profigrass sk s.r.o. 36775011 Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Zariadenie priestorov KFA 6 619,82 €
20210045 16.11.2021 24.1.2023 Mintec s.r.o. 17075149 Mliečna 1246, 040 14 Košice Zariadenie priestorov KFA 6 824,97 €
20210046 16.11.2021 24.1.2023 Rakum s.r.o. 44845421 Volgogradská 54, 080 01 Prešov Zariadenie priestorov KFA 3 399,00 €
20210047 1.12.2021 24.1.2023 Kontrakt JMV, s.r.o. 31666744 Krivá 18, 040 01 Košice Čistenie a prečerpanie akumulačných nádrží 1 021,50 €
20210048 1.12.2021 24.1.2023 Geoslovakia 36193241 Popradská 90, 040 11 Košice Laboratorny rozbor zeminy v zmysle cenovej ponuky 800,00 €
20210049 6.12.2021 24.1.2023 king media s.r.o. 46515640 Tomašikova 63, 058 01 Poprad Interierové práce v KFA, podľa cenovej ponuky 14 346,60 €
20210050 6.12.2021 24.1.2023 Multip s.r.o. 45721718 Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice Zariadenie priestorov KFA 3 258,28 €
20210051 13.12.2021 24.1.2023 PPA Inžiniering s.r.o. 31376045 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Montáž sĺpu verejného osvetlenia bez montáže 974,22 €
20210052 13.12.2021 24.1.2023 PPA Inžiniering s.r.o. 31376046 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Výmena poškodeného sťlpa VO 1 014,77 €
20210053 13.12.2021 24.1.2023 PPA Inžiniering s.r.o. 31376047 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Výmena poškodeného sťlpa VO 1 014,77 €
20210054 20.12.2021 24.1.2023 Štefan Jakim 44809778 Bohdanovce 152, 044 16 Bohdanovce Elektrifikácia priestorov KFA 1 759,50 €
20210055 20.12.2021 24.1.2023 Dream production s.r.o. 46571370 Povstanie Českého ľudu Príprava projektovej dokumentácie jednotlivých podlaží s detailnám označením dverí, podrobným popisom lúčov a vyhotovenie nástenných máp potrebných pre kľúčový servis v KFS 500,00 €
20210056 20.12.2021 24.1.2023 Belleza SK s.r.o. 50730941 Jenisejská 1432/43, 040 12 Košice Webstránka Košickej Futbalovej arény 1 990,00 €
20210057 1.12.2021 24.1.2023 TIMAN s.r.o. 36005801 Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica Služby spojené s pracovnými pohovormi 1 667,00 €