Zmluvy 2020

Dátum podpisuDátum zverejneniaSubjektPredmetSuma
14.01.202022.01.2020Šimčák, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceDohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 400,00 € bez DPH za každý kalendárny rok
15.01.202012.02.2020DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018/   navýšenie o sumu 19 870,97 €
03.02.202012.02.2020JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, PrešovDodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 17.10.2018/navýšenie o sumu 4 200 € bez DPH
24.01.202004.03.2020i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 KošiceDodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“navýšenie o sumu 11 907,09 € bez DPH
11.05.202021.05.2020Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK – 815 74 Bratislava 1Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 3 350,00 € bez DPH
20.05.202021.05.2020Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o prevádzkovaní el. zariadení1 581,34 € bez DPH ročne
22.05.202025.05.2020Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „Košická futbalová aréna“ /s prílohami/Dodatok č.1, str. 5
27.05.202017.06.2020Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny58,82 €/MWh bez DPH
25.05.202029.07.2020Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávokDohoda str. 3
30.07.202031.07.2020JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, PrešovDodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 27.01.2020/navýšenie o sumu 2 800 € bez DPH
30.07.202031.07.2020DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 15.01.2020/   navýšenie o sumu 12 320 €
30.07.202031.07.2020i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 KošiceDodatok č.2 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 28.05.2018, v znení dodatku č.1 z 24.01.2020/navýšenie o sumu 1 920 € bez DPH
13.11.202016.11.2020Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb70,00 EUR/hod. bez DPH
30.12.202030.03.2021Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb——
02.12.202003.12.2020SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. Tajovského 1, 040 01 Košice
FC Košice, a.s., Bočná 10, 040 01 Košice
Memorandum o spoločnom zámere a porozumení medzi KFA, SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. a FC Košice——