Sport Event

Popis

Cena

Množstvo

Celková cena bez DPH

Odplata za užívanie štadióna za účelom futbalového zápasu vekovej kategórie U15 a mladšej muži/ženy

3.000 EUR

1

3.000 EUR

Odplata za užívanie štadióna za účelom futbalového zápasu vekovej kategórie U16 a staršej muži/ženy

5.000 EUR

1

5.000 EUR

Odplata za nevyhnutné služby zo strany nájomcu – záloha (vyúčtovanie prebehne podľa skutočnej využitej potreby)

0 EUR

 

 

Priame prevádzkové náklady na 1 zápas – záloha za položky voda, elektrika, teplo (vyúčtovanie prebehne podľa skutočnej spotreby, na základe vodomeru, meracích zariadení MERITO a preukázanej spotrebe tepla podľa údajov TEHO resp. MAR)

0 EUR

 

 

Odplata za využitie ihriska za účelom tréningu

1.000 EUR

 

1.000 EUR

Odplata za využitie umelej trávy okolo ihriska za účelom tréningu

200 EUR

 

200 EUR

Odplata za jedno rázové využitie šatne 

200 EUR

 

200 EUR