Informácia o priebehu výstavby za august – október 2021