kúpna zmluva č. 68/2022 prisvecovacie jednotky na trávnik