Zmluvy

Od 31.3.2022 sú povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

S ohľadom na uvedené, nižšie uvedený prehľad má informačný charakter, ktorý je aktualizovaný na pravidelnej báze.

Dátum uzatvorenia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota predmetu zmluvy
21/03/2024
22/03/2024
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
4,100 €
27/02/2024
27/02/2024
Safal s.r.o., Beniakova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35885238
49035 bez DPH
14/12/2023
18/12/2023
Dream production s.r.o., so sídlom Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 46571370
2700 eur bez DPH / mesačne
07/11/2023
07/11/2023
Deltech , a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:30225582
924 040,85 € bez DPH
21/07/2023
06/09/2023
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO:31701914
1 €
29/05/2023
29/05/2023
FlyWise s. r. o. Štefánikova 43, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
100 000 eur bez DPH

Zmluvy 2021

Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
25.01.2021 27.01.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice Poistná zmluva        8 399 € za rok
29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Branislav Kriška, Dúhová 7A, 903 01 Senec Mandátna zmluva        2 000 € bez DPH za mesiac
29.01.2021 01.02.2021 i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby „KFA – futbalový štadión“        2 500 € bez DPH za mesiac
01.02.2021 01.03.2021 Jaroslav Švec – BALÚ, 040 10 Geča 336 Zmluva o poskytovaní služieb – dohľad a čiastočná správa objektu  max. 2 000 € bez DPH za mesiac
17.02.2021 19.02.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice Dodatok č.1 k Poistnej zmluve ——
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Zmluva o poskytovaní služieb Preberací protokol          2 581,91 € s DPH za mesiac
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Zmluva o výkone služieb          7 854,93 € s DPH za mesiac
23.03.2021 30.03.2021 Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 7, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb             55 € bez DPH za hodinu
24.03.2021 22.04.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice Poistná zmluva        2 890 € za rok
30.03.2021 06.04.2021 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ——
28.04.2021 28.04.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 0639KO ——
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava Zmluva o poskytovaní služieb          985 € bez DPH za mesiac
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava Zmluva o poskytovaní služieb – pre turnikety          1 405 € bez DPH za mesiac
28.04.2021 03.05.2021 TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody        Článok III. Cena
29.04.2021 03.05.2021 DIRO spol. s r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“          2 570 € bez DPH za mesiac
01.06.2021 04.06.2021 Peter Maukš – Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice Zmluva o dielo a Licenčná zmluva        7 016,68 € bez DPH
01.06.2021 07.06.2021 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Kúpna zmluva        69 873 € bez DPH
21.06.2021 22.06.2021 Midfield s.r.o. Sládkovičova 14, 078 01 Sečovce Zmluva o dielo /navigačný priestorový systém/          15 700 € paušálne
10.06.2021 29.06.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb          Príloha č.2
02.07.2021 07.07.2021 F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov KFA          časť 7. Nájomné
14.07.2021 15.07.2021 Ján Kuko – REVILO, Žižkova 43, 040 01 Košice Kúpna zmluva na interiérové vybavenie – mobiliár        52 994,47 € bez DPH
30.07.2021 02.08.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok č.1 k Dohode o umiestnení telekom. zariadenia 0639KO zo dňa 28.4.2021 ——
28.07.2021 03.08.2021 MS Stolárstvo s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Kúpna zmluva na Interiérové vybavenie – atypické        49 020,00 € bez DPH
18.08.2021 19.08.2021 EVIL, s.r.o., IČO: 36182931 Poľská č. 4, 040 01 Košice Zmluva na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a prac. zdravotnej služby      jednorázovo: 2 980 € bez DPH + mesačne 485 € bez DPH
16.08.2021 20.08.2021 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, Poprad 058 01 Zmluva o dielo „Výroba a inštalácia značenia v KFA“        55 646,19 € bez DPH
26.07.2021 25.08.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb        článok č.1
30.08.2021 20.09.2021 KONE s.r.o., Galvániho; 7/B, 821 04 Bratislava Servisná zmluva o dielo (výťahy)        mesačne 322,00 € bez DPH
21.09.2021 21.09.2021 ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach        článok č.IV.
21.09.2021 21.09.2021 Azimut ES s.r.o., 930 40 Čakany 10 Servisná zmluva na dieselgenerátor        Príloha č.1
30.08.2021 05.10.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Mandátna zmluva na prevádzku športových zariadení        mesačne 2 200,00 € bez DPH
24.09.2021 05.10.2021 AUTOKLUB, a.s., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA       32 760,00 € bez DPH
21.10.2021 22.10.2021 Skupina dodávateľov: Skupina AVA-stav OHL Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ /s prílohou č.1/ body dodatku 1.1.3. a 1.1.4.
21.10.2021 22.10.2021 Skupina dodávateľov: Skupina AVA-stav OHL Dohoda o urovnaní ——
22.10.2021 25.10.2021 Peter Maukš – Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve /s prílohou/          Článok č.3
12.10.2021 29.10.2021 AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice Zmluva o spolupráci a o nájme nebytových priestorov pre 47. Rally Košice /s prílohou/          Článok č.5
29.10.2021 29.10.2021 Florest s.r.o., Petra Straku 13, 901 01 Malacky Zmluva o dielo na položenie trávnatého koberca KFA      Článok VIII.
02.07.2021 22.11.2021 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Dodatok ku Kúpnej zmluve ——
23.10.2021 23.11.2021 KONE s.r.o., Galvániho; 7/B, 821 04 Bratislava Dodatok č.1 k servisnej zmluve o dielo ——
29.11.2021 30.11.2021 TOP Security Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice 040 01 Zmluva o zabezpečení strážnej služby      Článok V.
24.11.2021 08.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy      Článok III.
08.12.2021 09.12.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Dodatok k mandátnej zmluve ——
14.12.2021 15.12.2021 EVIL, s.r.o., IČO: 36182931 Poľská č. 4, 040 01 Košice Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce /z 18.08.2021/ ——
22.12.2021 23.12.2021 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmluva o odbere a uložení výkopovej zeminy      Článok III.
22.12.2021 23.12.2021 Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb ——
22.12.2021 23.12.2021 Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb ——
20.12.2021 04.01.2022 Štefan Jakim Bohdanovce 152, 044 16 Mandátna zmluva /správa el. zariadenia/          Článok č.8
01.12.2021 27.01.2022 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Dohoda o výpožičke ——

Zmluvy 2015 - 2020

rok 2020

 

 
Dátum podpisuDátum zverejneniaSubjektPredmetSuma
14.01.202022.01.2020Šimčák, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceDohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 400,00 € bez DPH za každý kalendárny rok
15.01.202012.02.2020DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018/ navýšenie o sumu 19 870,97 €
03.02.202012.02.2020JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, PrešovDodatok č.1 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 17.10.2018/navýšenie o sumu 4 200 € bez DPH
24.01.202004.03.2020i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 KošiceDodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“navýšenie o sumu 11 907,09 € bez DPH
11.05.202021.05.2020Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK – 815 74 Bratislava 1Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 3 350,00 € bez DPH
20.05.202021.05.2020Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o prevádzkovaní el. zariadení1 581,34 € bez DPH ročne
22.05.202025.05.2020Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „Košická futbalová aréna“ /s prílohami/Dodatok č.1, str. 5
27.05.202017.06.2020Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o združenej dodávke elektriny58,82 €/MWh bez DPH
25.05.202029.07.2020Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávokDohoda str. 3
30.07.202031.07.2020JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, PrešovDodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 27.01.2020/navýšenie o sumu 2 800 € bez DPH
30.07.202031.07.2020DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Dodatok č.2 k zmluve na výkon činnosti stav. dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – futbalový štadión /uzavretej dňa 17.10.2018, v znení dodatku č.1 z 15.01.2020/ navýšenie o sumu 12 320 €
30.07.202031.07.2020i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 KošiceDodatok č.2 k zmluve o výkone činnosti proj. manažéra stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ /uzavretej dňa 28.05.2018, v znení dodatku č.1 z 24.01.2020/navýšenie o sumu 1 920 € bez DPH
13.11.202016.11.2020Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb70,00 EUR/hod. bez DPH
30.12.202030.03.2021Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb——
02.12.202003.12.2020SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. Tajovského 1, 040 01 Košice
FC Košice, a.s., Bočná 10, 040 01 Košice
Memorandum o spoločnom zámere a porozumení medzi KFA, SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. a FC Košice——

 

rok 2019

 

 
Dátum podpisuDátum zverejneniaSubjektPredmetSuma
28.08.201928.08.2019Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnych služieb    29,00 € bez DPH za 1 hod

 

rok 2018

 

 
Dátum podpisuDátum zverejneniaSubjektPredmetSuma
26.01.201826.01.2018G1 MONITOR s.r.o., Jesenského 12, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní bezpečnostných služiebza 1 deň/1 pracovník poskytovateľa
26.01.201826.01.2018JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 GajaryNájomná zmluva na prenájom oplotenia pozemkov staveniska stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – futbalový štadión5 740,80 € bez DPH
12.03.201814.03.2018Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní povrchového odtoku verej. kanalizácioufakturácia na základe stavu zisteného meradlom
28.03.201811.04.2018PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verej. obstarávaniafakturácia mesačne na základe protokolu o vykonaní činnosti
17.04.201817.04.2018Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Zmluva o dielo na projektovanie a výstavbu futbalového štadióna
Príloha – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o dielo
akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH 19,470 mil. €
28.05.201829.05.2018i2f s.r.o., Opatovská 10, 040 01 KošiceZmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“47 040,00 € bez DPH
29.05.2018 ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 SvidníkDodatok č.1 k zmluve – audit účovnej závierky pre rok 20182 000,00 € bez DPH
17.10.201818.10.2018JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC s.r.o., L. Novomeského 22, PrešovZmluva na výkon činnosti koordinatora bezpečnosti stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“10 500,00 € bez DPH
17.10.201818.10.2018DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“46 200,00 € bez DPH

 

rok 2017

 

 
Dátum podpisuDátum zverejneniaSubjektPredmetSuma
22.02.2017 TEHO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 KošiceZmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla——
04/2017 Tinta S, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 PrešovZmluva o dielo na vedenie útovníctvacenník
23.05.2017 ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 KošiceZmluva o výkone činnosti stavebného dozoru a koordináciu bezpečnoti stavby12 000,00 € bez DPH
26.05.201726.05.2017Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 KošiceZmluva o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA394 460,97 € bez DPH
30.05.2017 ML-audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 SvidníkZmluva – audit účovnej závierky pre rok 20172 000,00 € bez DPH
28.09.201729.09.2017Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 KošiceDodatok č.1 – k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA——
20.06.201712.07.2017PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania49 999,00 € bez DPH
25.07.201703.08.2017Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy84 323,20 € bez DPH
10.07.2017 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o súhlase VSD s preložkou VN——
11.09.201721.09.2017adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceZmluva o dielo na vypracovanie súťažnej dokumentácie4 960,00 € bez DPH
04.12.201712.12.2017FAREL s.r.o., Moldavská 393/263, 040 16 KošiceObjednávka na odvoz a likvidáciu odpadu48 509,56 € bez DPH
14.12.201715.12.2017Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 KošiceDodatok č.2 – k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA——

 

rok 2016

 

 
Dátum podpisuSubjektPredmetSuma
29.02.2016adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceZmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie18 800,00 € bez DPH
07.03.2016ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 KošiceMandátna zmluva na inžiniersku činnosť v súvislosti s vydaním úz. rozhodnutia11 800,00 € bez DPH
03.11.2016ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 KošiceDodatok č.1 k Mandátnej zmluve /zmena nároku na odplatu/——
02.05.2016Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnych služieb50 €/hod.
11.05.2016VDS a.s. + ENERPRO, s.r.o.Zmluva o spolupráci /pripojenie na VN – spolupráca pri PD a IČ/——
11.05.2016VDS a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o uzavretí budúcej zmluvy /pripojenie na VN/——
23.11.2016adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 00, 40.1., 40.2.I, 50.1, 50.3, 50.4 (HTU, siete)/19 600,00 € bez DPH
 adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceDodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 23.11.2016 – zmena terímu pre IČ do 30.4.2017——
09.12.2016adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie   /PD pre SP v podrobnosti RP + IČ+AD pre SO 60.3 (VN)/1 950,00 € bez DPH
 adf s.r.o., Pod šiancom 1F, 040 01 KošiceDodatok č.1 k Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 09.12.2016 – zmena terímu pre IČ do 25.4.2017——

 

rok 2015

 

 
Dátum podpisuSubjektPredmetSuma
03/2015adf s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 KošiceZmluva o dielo č. 1008 – overovacia štúdia 800,00 € bez DPH
20.03.2015Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 KošiceZmluva o dielo – vypracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie – EIA4 850,00 € bez DPH
03/2015Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnych služieb – do 31.12.2015 alebo do vyčerpania limitudo 20 000,00 € bez DPH
30.12.2015Advokátska kancelária JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1, 040 01 KošiceDodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb – predĺženie lehoty do 29.2.2016——
03/2015ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 PrešovZmluva o dielo – spracovanie účtovníctvacenník
19.04.2017ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 PrešovDohoda o ukončení zmluva o dielo – k 30.4.2017——
12.03.2015ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 KošiceZmluva o poskytnutí odborno-technickej pomoci18 400,00 € bez DPH
20.01.2016ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 11 KošiceDodatok č.1 k zmluve – zmena platobných podmienok——
08.04.2015PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania do 31.15.2015 alebo do vyčerpania limitu19 900,00 € bez DPH
30.12.2015PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb – predĺženie lehoty do 31.12.2016——
24.04.2015Július Köszaga GEOTREND, Gemerská 14, 040 01 KošiceZmluva o dielo č.001/2015 – polohopis a výškopis4 150,00 € bez DPH
05/2015Montana spol. s r.o., Pri hati, 040 01 KošiceZmluva o dielo – inžiniersko-geologický prieskum7 213,47 € bez DPH
17.07.2015Ing. Dušan Garaj ZAPAMO – záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 KošiceZmluva o dielo – Dendrologický výskum1 250,00 € s DPH
20.08.2015Ing. Dušan Garaj ZAPAMO – záhradná architektúra, projektovanie a modelovanie, Škovrančia 2, 040 01 KošiceZmluva o dielo – PD náhradnej výsadby drevín1 450,00 € s DPH
30.06.2015INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 PrešovMandátna zmluva a Zmluva o dielo – PD pre HTU3 800,00 € bez DPH
28.07.2015INGRESS, s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 PrešovDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve a zmluve o dielo——
05.11.2015BOBEK – realizácia stavebných objektov spol. s r.o., Pri Hrušove 22, 040 13 Košice – ŤahanovceZmluva o dielo – Výkopové práce pre archeologický prieskum9 917,18 € bez DPH
11.11.2015Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 KošiceZmluva o dielo na vykonanie výrubu drevín9 624,76 € bez DPH
11.11.2015TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o., Jantárová 30, 040 01 KošiceZmluva o dielo – Archeologický výskum pre celú stavbucenník