Zmluvy 2022

Dátum uzatvorenia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota predmetu zmluvy
31/01/2023
01/02/2023
FC Košice a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, ičo: 51711268
120000 eur bez DPH
05/04/2022
UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051
poistná zmluva
26,16 eur
05/04/2022
Generali Poisťovňa, IČO: 54 228 573
poistná zmluva
48 eur